Moderne Veiligheidskunde

SDO Hogeschool > Bedrijfskunde studeren bij SDO > Moderne Veiligheidskunde

Onze samenleving wordt steeds complexer. Door mondiale, maatschappelijke, (geo)politieke en technologische ontwikkelingen nemen bedreigingen voor de veiligheid en leefbaarheid toe. De afstudeerrichting Moderne Veiligheidskunde is gericht op het ‘organiseren van veiligheid’ in een dynamisch werkveld.

 

Het is een multidisciplinaire opleiding die studenten voorbereidt op het begrijpen, analyseren en beheren van veiligheidsvraagstukken in diverse contexten. Deze opleiding is nadrukkelijk ingebed in de moderne bedrijfskunde en integreert kennis vanuit verschillende disciplines om afgestudeerden uit te rusten met de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om bij te dragen aan een veilige samenleving.

De enige opleiding voor Moderne Bedrijfskunde en Veiligheidskunde!

Als je de afstudeerrichting Moderne Veiligheidskunde volgt en tenminste voor 30 ECts aan veiligheidsmodulen afrond – en zeker als je ook je afstudeeronderzoek kiest op een veiligheidsthema – dan studeer je af als bachelor (BBA) Moderne Bedrijfskunde, met als afstudeerrichting Moderne Veiligheidskunde.

 

Online, individueel en klassikaal leren en ontwikkelen

 • dicht op de werkvloer
 • met individuele coaching en groepstrainingen
 • met onderzoeksopdrachten binnen je eigen organisatie, met direct rendement voor jou en je werkkring en dus ook met impact op de praktijk.

Bedrijfskunde  X   Veiligheid
De afgelopen 15 jaar heeft SDO Hogeschool nauw samengewerkt met brandweerkorpsen en vele brandweerlieden opgeleid. Door de contacten met onze studenten, de werkvloer en hun commandanten (het management) leveren wij een praktische en eigentijdse opleiding.

Nu wij ook Moderne Veiligheidskunde aanbieden – als specialisatie binnen bedrijfskunde – kunnen deelnemers zich bij ons ontwikkelen tot goed functionerende beleidsmedewerkers met zicht op het vakgebied van veiligheid, binnen de politieke, bestuurlijke, juridische, maatschappelijk en uiteraard bedrijfskundige context van veiligheidsregio’s, gemeenten, de politie en andere spelers in de veiligheidsketen.

Als moderne hogeschool ondersteunen wij persoonlijke effectiviteit en professionele ontwikkeling door onder meer aandacht te geven aan de verbetering van je schrijfvaardigheid, denkkracht en abstractievermogen.

Ervaringen van studenten

 • “Constant ontwikkelen is mijn motto en daarom ben ik in mijn 53e levensjaar nog begonnen met de opleiding Bachelor bedrijfskunde bij SDO. Gedurende de lessen is mijn interesse in het vak bedrijfskunde gegroeid. Ik heb vaak gedacht “dat had ik wel eerder willen weten” want dan had ik het toe kunnen passen in mijn werkzaamheden, maar ik kwam er ook achter, dat ik een aantal dingen al deed zonder te beseffen dat het een model was of er een naam aan gekoppeld was. Mijn studie heeft me enorm geholpen bij mijn carrière in veiligheid.”

  Jack Kusters
  Adviseur Rijkswaterstaat
 • “Ik heb door mijn studie breder leren kijken naar de organisatie en zie nu meer verbanden dan voorheen. De theorielessen hebben mijn kennis verbreed en mijn afstudeeronderzoek heeft mij verder leren kijken dan ik op voorhand deed, waardoor mijn onderzoek van meer waarde is geworden voor mijzelf én voor mijn organisatie. Door mijn studie heb ik meer overzicht. Ik handel nu bewuster en neem beslissingen op basis van meer kennis en inzicht.”

  Dennis van Slooten
  Clustercommandant Eemland-Zuid bij Veiligheidsregio Utrecht
 • “Ik vond de opleiding bij SDO hartstikke leuk! Het is ook heel anders als je al veel werkervaring hebt, want je kan je ervaringen delen en daarvan leren. En het is natuurlijk erg interessant omdat je op een veel hoger niveau allerlei zaken kan bediscussiëren. Ik vond het heel prettig om een strak rooster te hebben, want dan is het voor jezelf en voor de organisatie waar je werkt duidelijk dat je die dag niet beschikbaar bent. Het was ook erg fijn, dat al mijn eerdere opleidingen tot veel vrijstellingen hebben geleid, waardoor ik veel sneller door mijn studie kon en mij nooit heb verveeld: alles wat ik te leren kreeg was nieuw.”

  Ilona Oolthuis-Cuppers
  Postcommandant Brandweer Lichtenvoorde Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Co Managing Director bij CFBT-NL BV
 • “De impact van mijn onderzoek heeft mijzelf verrast en ben ik ook trots op.
  Vooraf heb ik niet beseft dat zoveel onbekende en onzichtbare factoren een rol spelen bij de inzetten van de brandweer.
  Door de studie ben ik uit mijn eigen structuur van denken gehaald waardoor andere feiten aan het licht komen en een aanvulling zijn op de huidige denkvorm binnen de organisatie.

  Een kantelmoment in de opleiding is voor mij wel geweest de introductie van de moderne bedrijfskunde die door Marcel van Marrewijk is verzorgd: vanuit de traditionele gedachte naar een nieuwe kijk.

  Jan Pieters
  Specialist Planvorming Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Doelstellingen van de afstudeerrichting

 1. Moderne Veiligheidskunde
  De opleiding maakt ruim baan voor een minder procedurele en beheersmatige aanpak, maar meer doelgerichte en effectieve benaderingen die onder meer een dialogische, sociaal constructieve benadering vergt.
 2. Multidisciplinaire kennis
  Studenten ontwikkelen een brede kennis van diverse aspecten van veiligheid en van de ondersteunende disciplines die van invloed zijn op veiligheidsvraagstukken, waaronder sociologie, psychologie, bestuurskunde en technologie.
 3. Analytische vaardigheden
  Studenten leren complexe veiligheidsproblemen analyseren en evalueren, gebruikmakend van diverse methoden en modellen, om effectieve oplossingen te ontwikkelen.
 4. Praktijkgerichte ervaring
  Het ‘organiseren van veiligheid’ is een praktische en moderne opleiding die studenten direct meerwaarde geeft in hun werkomgeving.
 5. Communicatie en samenwerking
  Studenten ontwikkelen sterke communicatieve vaardigheden en leren effectief samen te werken in de veiligheidsketen van verschillende belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, bedrijven en non-profitorganisaties.
 6. Ethiek en professionaliteit
  Studenten worden zich bewust van ethische vraagstukken in het veiligheidsveld en ontwikkelen een professionele houding die hen in staat stelt om verantwoordelijke en ethische beslissingen te nemen, ook in tijden van crisis.

Deze opzet biedt een uitgebalanceerd programma dat studenten voorbereidt op een dynamische en veeleisende carrière in het veld van moderne veiligheid. Door de combinatie van theoretische kennis, praktische ervaring en ethische overwegingen streeft de opleiding ernaar professionals af te leveren die in staat zijn om effectief bij te dragen aan het waarborgen van veiligheid in diverse maatschappelijke contexten.

DOORGROEIEN BINNEN DE VEILIGHEIDSREGIO?

Elk halfjaar start een nieuwe roostergroep

Praktische informatie HBO Bedrijfskunde

Data Start direct
Duur

Associate degree (AdBA): twee jaar, of verkort in één jaar!

Bachelor degree (BBA): vier jaar; of verkort in drie jaar.

Toelatingseisen Ten minste Havo of MBO4, of op basis van toelatingstoets
Vrijstelling

Afhankelijk van gevolgde leergang(en) op officiersniveau bij NIPV. Andere ingebrachte EVC’s worden apart op verzoek beoordeeld.

Kosten € 5.450 per schooljaar, vrij van BTW.

Overige kosten

 • EVC’s beoordeling
 • Verlenging studiejaar ( na 18 maanden van de eerste dag van het rooster)

€ 295 [of gratis bij inschrijving]

€ 295

 

Resultaten

Afhankelijk van waar je het zwaartepunt legt van je studie, ben je in staat

 • adequaat leiding te geven, tot op strategisch niveau;
 • bedrijfskundige onderzoeken op te zetten en uit te voeren.
 • gefundeerd beleidsadvies te geven, in de bestuurlijke context van veiligheidsregio’s.
 • verschillende belangen en opties goed af te wegen, ook in situaties van onzekerheid;
 • de organisatie-inrichting en performance te verbeteren.