Werkgevers

SDO Hogeschool > Werkgevers

Overweging voor werkgevers

Duurzaam presteren
Het opleiden van werknemers is investeren individuele capaciteit, niet alleen geld uitgeven en arbeidsvoorwaarden nakomen! Door werknemers de kans te geven bij SDO een opleiding te volgen ervaren werkgevers de volgende positieve effecten:

  • Investeringen in leren en ontwikkelen rendeert: de opbrengsten zijn aantoonbaar hoger dan de kosten.
  • De werknemer ervaart erkenning en diens betrokkenheid bij de organisatie neemt toe.
  • Eerder verworven competenties worden omgezet in kosten- en tijdbesparende vrijstellingen.
  • Een naadloos opleidingstraject van erkende en geaccrediteerde HBO-certificaten: propedeuse, associate degree, bachelor en (op termijn) zelfs masters.
  • SDO’s maatwerk en flexibiliteit in thematiek, leervormen en studietempo ondersteunen het combineren van werken en leren.
  • Eigentijdse kennis vanuit de hogeschool wordt bij uw werkvloer toegepast, met bottomline resultaten.
  • Moderne instrumenten worden vanuit SDO beschikbaar gesteld en worden toegepast zonder extra kosten.

Kortom, SDO Hogeschool ondersteunt het leerproces van individuen en dat van organisaties, zodat deze zich ontwikkelen tot vitale, duurzaam presterende en wendbare bedrijven.

Lerende organisatie
Organisaties ervaren de positieve effecten van werknemers die investeren in hun carrière en daardoor dagelijks hun meerwaarde tonen in het uitoefenen van hun functies. Doordat de deelnemers eigentijdse veranderkundige ervaringen opdoen kunnen zij als change agents uw organisatie ondersteunen in voorkomende veranderprocessen. Bekijk hier de opbouw van de studie in een roadmap.

Voorwaarde voor een optimaal studieresultaat en leerrendement is de effectieve samenwerking tussen SDO Hogeschool, de student en diens werkgever. In deze samenwerking speelt de praktijkbegeleider, doorgaans een leidinggevende, die de student ondersteunt bij diens praktijkopdrachten en dikwijls als opdrachtgever functioneert.

Een en ander wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Lees hier meer over het onderwijsprogramma van onze duale opleiding.