Over SDO

SDOHogeschool > Over SDO

Onze missie en visie

Accreditatie

Wij genieten ervan om het beste uit organisaties en mensen halen en helpen daarom studenten hun talenten te ontdekken, hun eigen leerstijl te optimaliseren, en hun eigen passie te vinden.  Zij ontwikkelen zich als professional maar ook als persoon, zodat zij zich soepel weten te bewegen in een alsmaar complexer wordende wereld.

De wereld verandert snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken. Het moet anders.
In deze evolutionaire sprong is lerend en innoverend vermogen nodig om een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst te creëren met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem.

Bij SDO brengen wij het leren dichter op de werkvloer; verbinden relevante kennis aan de nieuwe beproefde methoden en werkwijzen; stimuleren eigentijdse vaardigheden en reiken innovatieve leervormen aan.

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde ondersteunt mensen en organisaties in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces.

Zodat we samen duurzaam ontwikkelen.

 

Samen

Leren doe je samen en wij ondersteunen je waar dat kan.

Dit impliceert maatwerk en optimale flexibiliteit. Daarnaast zijn er medestudenten en praktijkbegeleiders, zodat je het geleerde direct leert toepassen in jouw werkpraktijk. Daar worden jij en je organisatie beter van!

Duurzaam

SDO gaat voor blijvend effect.

Ons blended onderwijs – de combinatie van moderne online leren en interactief sparren met experts en medestudenten – kost relatief weinig tijd en garandeert een afwisselende studieperiode waarover jezelf gemakkelijk regie kunt voeren. Oplossingsgericht, kritisch en innovatief. Zo blijf je duurzaam inzetbaar. 

Ontwikkelen

Studeren bij SDO raakt wie jij bent en hoe jij werkt.

Jouw ontwikkeling bij SDO stelt je in staat organisaties te helpen naar meer effectieve, duurzame werkwijzen en toekomstbestendige organisatievormen.

2002
Oprichting SDO
2011
Door minister van OCW aangewezen als 'Rechtspersoon Hoger Onderwijs

BRIN: 30KA

2016
Geaccrediteerd door NVAO tot 1-5-2023
Geregistreerd in CROHO (DUO)

Bachelor bedrijfskunde
5 Associate degrees

2017
Keurmerk NRTO
2018
Nieuw College van Bestuur
2020
Verhuizing van Rotterdam naar Maassluis

De organisatie

Bestuur

Drs. Marcel van Marrewijk
Voorzitter en decaan
Drs. Jan Verkooijen, MBA, MSc
Secretaris en penningmeester
Drs. Jan Rouma
Kwaliteitszorg en onderwijs

De organisatie bestaat uit:

 • Bestuur en management
 • Examencommissie
 • Administratie
 • Lectoraten
 • Docenten
 • Beroepenveldcommissie
 • Partners
 • Alumni en huidige studenten

Staf en Examencommissie
Paulien Heeren
Het hoofd van het stafbureau is Paulien Heeren. Zij faciliteert onder meer de Examencommissie, onder voorzitterschap van Han Levink.

Partners

Lectoraat

SDO ontwikkelt een gemeenschap van deskundigen op diverse terreinen, die met hun ‘voeten in de klei staan’, de wetenschap kennen, goed samenwerken en zich scharen onder onze gemeenschappelijke ambities. Congruent met de inhoud die wij voorstaan.

De lectoren van SDO Hogeschool geven invulling aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat, door

 • kennisontwikkeling, onder meer door onderzoek;
 • kenniscirculatie van en naar de praktijk;
 • professionalisering van docenten;
 • vertaling van kennisontwikkeling naar het curriculum.