Over SDO

SDO Hogeschool > Over SDO

Onze missie en visie

Accreditatie

Wij genieten ervan om het beste uit organisaties en mensen halen en helpen daarom studenten hun talenten te ontdekken, hun eigen leerstijl te optimaliseren, en hun eigen passie te vinden.  Zij ontwikkelen zich als professional maar ook als persoon, zodat zij zich soepel weten te bewegen in een alsmaar complexer wordende wereld.

De wereld verandert snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken. Het moet anders.
In deze evolutionaire sprong is lerend en innoverend vermogen nodig om een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst te creëren met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem.

Bij SDO brengen wij het leren dichter op de werkvloer; verbinden relevante kennis aan de nieuwe beproefde methoden en werkwijzen; stimuleren eigentijdse vaardigheden en reiken innovatieve leervormen aan.

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde ondersteunt mensen en organisaties in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces.

Zodat we samen duurzaam ontwikkelen.

 

Samen

Leren doe je samen en wij ondersteunen je waar dat kan.

Dit impliceert maatwerk en optimale flexibiliteit. Daarnaast zijn er medestudenten en praktijkbegeleiders, zodat je het geleerde direct leert toepassen in jouw werkpraktijk. Daar worden jij en je organisatie beter van!

Duurzaam

SDO gaat voor blijvend effect.

Ons blended onderwijs – de combinatie van moderne online leren en interactief sparren met experts en medestudenten – kost relatief weinig tijd en garandeert een afwisselende studieperiode waarover jezelf gemakkelijk regie kunt voeren. Oplossingsgericht, kritisch en innovatief. Zo blijf je duurzaam inzetbaar. 

Ontwikkelen

Studeren bij SDO raakt wie jij bent en hoe jij werkt.

Jouw ontwikkeling bij SDO stelt je in staat organisaties te helpen naar meer effectieve, duurzame werkwijzen en toekomstbestendige organisatievormen.

2002
Oprichting SDO
2011
Door minister van OCW aangewezen als 'Rechtspersoon Hoger Onderwijs

BRIN: 30KA

2016
Geaccrediteerd door NVAO tot 1-5-2023
Geregistreerd in CROHO (DUO)

Bachelor bedrijfskunde
5 Associate degrees

2017
Keurmerk NRTO
2018
Nieuw College van Bestuur
2020
Verhuizing van Rotterdam naar Maassluis

De organisatie

Bestuur

Stafbureau

Drs. Marcel van Marrewijk
Voorzitter en decaan
Drs. Jan Verkooijen, MBA, MSc
Secretaris en penningmeester
Drs. Jan Rouma
Kwaliteitszorg en onderwijs
Paulien Heeren
Hoofd stafbureau en faciliteiten examencommissie
Marijke Feijt
Online marketing & Digital design

Lectoraat

SDO ontwikkelt een gemeenschap van deskundigen op diverse terreinen, die met hun ‘voeten in de klei staan’, de wetenschap kennen, goed samenwerken en zich scharen onder onze gemeenschappelijke ambities. Congruent met de inhoud die wij voorstaan.

De lectoren van SDO Hogeschool geven invulling aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat, door

 • kennisontwikkeling, onder meer door onderzoek;
 • kenniscirculatie van en naar de praktijk;
 • professionalisering van docenten;
 • vertaling van kennisontwikkeling naar het curriculum.

De organisatie bestaat uit:

 • Bestuur en management
 • Examencommissie
 • Administratie
 • Lectoraten
 • Docenten
 • Beroepenveldcommissie
 • Partners
 • Alumni en huidige studenten

Partners

Drs. Marcel van Marrewijk
Lector Moderne Bedrijfskunde

Moderne Bedrijfskunde (sinds 1 september 2017) 
Marcel van Marrewijk is econoom en bedrijfskundige. Zijn bekendste boek is “Handboek Organisatieontwikkeling – bouwstenen voor beter organiseren” (2011, 2014), waarin hij de Cubrix introduceert, een driedimensionaal raamwerk van de klassieke en moderne bedrijfskunde. In verschillende hoedanigheden – docent, spreker, adviseur en onderzoeker – ondersteunt hij de transformatie van mensen en organisaties naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken.

Naast lector, is Marcel ook bestuurder en decaan van SDO Hogeschool. Hij is als onderzoeker/ondernemer actief voor Workmetrics, en voorheen Eforis, Research to Improve en Great Place to Work Nederland. Als organisator was Marcel werkzaam voor de Rotterdam School of Management en Erasmus Forum en hij was kwaliteitsconsultant voor KDI/Schouten & Nelissen.

Drs. Jan Rouma
Lector Toepassingsgericht Onderzoek

Praktijkgericht Onderzoek
Jan Rouma (sinds 1 oktober 2017) 
De lector ontwikkelt het curriculum van toegepast onderzoek en de daaraan gerelateerde onderzoeksmethoden. Door onderzoekstechnieken, vaardigheden en methoden in te passen in de praktijk van het oplossen en adviseren van bedrijfskundige problemen, krijgen de onderzoeksvaardigheden een plaats in het werk van alle dag.
De kennisontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden is gericht op het praktisch inpassen van onderzoek in bedrijfskritische uitdagingen; kritisch onderzoeken en een kritische houding naar het eigen werk.

Arie Voorburg
Lector Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling
Arie Voorburg (sinds 15 maart 2020) 
Werkzaam bij Arcadis Innovation & Business Development en (gast) docent en onderzoeker bij verschillende universiteiten. Deed zijn levenservaring op als officier bij de koopvaardij en marine. Eenmaal aan wal verdiepte hij zich in studies systeemecologie (co-evolutionaire complexe systemen, kwantumbiologie), biofysica en filosofie en raakte gefascineerd door het stedelijke fenomeen; de stad in al haar facetten. Arie is al 30 jaar actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe –stedelijke- systemen.

Pauline Voortman
Lector Cultuur en Gedrag

Cultuur en Gedrag
Dr. Pauline Voortman (sinds 1 april 2020) 
wordt geboeid door het optimaliseren van de combinatie tussen inhoudelijke professionele kennis en communicatieve en (zelf)reflectieve vaardigheden van mensen enerzijds en het inrichten van organisatorische processen anderzijds. De vraag is dan hoe organisatie deze afstemming zo inrichten dat mensen het juiste gedrag vertonen en hun talenten tot bloei kunnen brengen met goede resultaten tot gevolg.

Onno Hamburger
Lector Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk

Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk
Onno Hamburger (sinds 1 mei 2020) 
is psycholoog en één van de werkgeluk pioniers van Nederland. Onno wordt regelmatig geïnterviewd door kranten, tijdschriften, radio en TV over het thema duurzaam werkgeluk.

Zijn expertise is onder meer beschreven in het boek “Gelukkig Werken” (2011, met Ad Bergsma) en is met vele organisaties gedeeld. Als hoofdopleider bij de Gelukkig Werken Academy heeft Onno meer dan 150 coaches en leidinggevenden opgeleid tot werkgelukcoach of Chief Happiness Officer.
Daarnaast verzorgd Onno opleidingen voor o.a. Intercoach (organisatie voor coaches binnen de Rijksoverheid) en bij de masterleergang “Rendement van Geluk” van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In juni 2020 verschijnt het Handboek Werkgeluk met alle recente inzichten rond werkgeluk op individueel, team en organisatieniveau. Zijn kompanen in dit project zijn Ad Bergsma en Erwin Klappe.

Guido Stevens
Lector Digitale Transformatie

Digitale transformatie
Drs. Guido Stevens (sinds 1 december 2020) 
combineert een bedrijfskundig perspectief met diepe technische expertise. Zijn publicatie “Systems of Intent – Digital Workplace Technology Roadmap” biedt een samenhangende visie op het technisch faciliteren van dynamisch kennismanagement. Als oprichter van Quaive realiseert hij die visie als software platform en helpt hij organisaties hun dynamisch vermogen te versterken.

Oscar Gennissen
Lector Inkoopmanagement

Inkoopmanagement (en logistiek)
Mr. Oscar Gennissen  (sinds 1 februari 2021) 
Was voor zijn afstuderen reeds aan het om- of bijscholen. Is ergens onderweg in zijn carrière ondernemer geworden. Inkoopmanagement (en logistiek) zijn de belangrijkste rode draden  geweest. Al heeft hij geen enkele rol in het bedrijfsleven echt geschuwd. Op dit moment houdt hij zich bij Cooperante, als samenwerkingsspecialist, vooral bezig met de menskant van (beter) samenwerken. Ontwikkelen en kennisoverdracht zijn bijna hobby’s voor hem. Tenslotte is hij actief als toezichthouder en bestuurder.