3.87 Internationale aspecten van veiligheid 

 

 

3.87 Internationale aspecten van veiligheid
Afstudeerrichting Veiligheidskunde
4 ECts

3.87 Internationale aspecten van veiligheid

Als Commandant der Strijdkrachten leerde Tom Middendorp tijdens militaire missies in Afghanistan en Mali dat ontwikkeling en veiligheid niet zonder elkaar kunnen.  ‘Hoe duurzaam is veiligheid als mensen geen perspectief hebben? En wat zijn de mogelijkheden om ontwikkeling tot stand te brengen als een gebied niet veilig is?’

De wereldbevolking verdubbelt deze eeuw, terwijl we nu al tekorten hebben aan water en voedsel. Door de huidige klimaatverandering hebben we straks minder bebouwbare landbouwgrond en zullen oogsten mislukken door droogte of overstromingen. De kans op conflicten, migratie en internationale spanningen zal toenemen.

In zijn boek Klimaatgeneraal beschrijft Middendorp hoe klimaat en veiligheid met elkaar samenhangen. ‘Doordat mensen zich bewust worden van de onderlinge samenhang ontdekken ze onderlinge afhankelijkheden, maar zien ze ook waar werkzaamheden elkaar overlappen en elkaar kunnen aanvullen.’ Volgens Middendorp stimuleert een ecosysteembenadering anders denken en vernieuwing. ‘Dwarsverbanden worden zichtbaar; door kruisbestuivingen worden mensen op ideeën gebracht en geïnspireerd. Praktische oplossingen komen sneller in beeld en innovaties kunnen worden aangejaagd.’

Tom Middendorp is gastdocent bij deze module.