3.82 Introductie Moderne Veiligheidskunde3.82 Introductie Moderne Veiligheidskunde
Afstudeerrichting Moderne Veiligheidskunde
6 ECts

3.82 Introductie Moderne Veiligheidskunde

Deze module vormt de algehele introductie van de afstudeerrichting Moderne Veiligheidskunde.
Om de huidige stand van zaken beter te begrijpen, is het noodzakelijk om te weten hoe het denken over veiligheid is geëvolueerd en hoe de ontwikkeling van het vakgebied veiligheidspraktijken heeft beïnvloed. Door de aandacht voor recente ontwikkelingen – voorbij toezicht op een procedurele aanpak – verkennen we ook moderne aspecten van de veiligheidskunde.
Veiligheidskunde is een multidisciplinaire wetenschap met veel verschillende domeinen. Het tweede deel van de module gaat in op de grote verscheidenheid van toepassingen in het publieke en private domein en de integrale benadering, dus met oog voor dwarsverbanden en samenhangen. In deze benadering komen zowel de institutionele structuur – de spelers in het veiligheidsdomein, inclusief hun taken, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen – als ook de concepten en instrumenten die veiligheidskundige inzetten bij de voorkomende vraagstukken aan de orde.