Klachten, bezwaren en suggesties

SDO Hogeschool > Contact MMVM > Klachten, bezwaren en suggesties

Verbeteringen en suggesties

Heb je verbetersuggesties of ideeën voor SDO?

Ook SDO is voortdurend in ontwikkeling en maak graag gebruik van de suggesties van deelnemers en studenten. Spreek ons direct aan of plaats je suggestie via het contactformulier.

Bezwaren en klachten 

Heb je een bezwaar op de regels zoals vermeld in de OER - Onderwijs en examenreglement ?

(Vermeende) Overtredingen op de regels zoals vermeld in de OER – Onderwijs en examenreglement – worden in behandeling genomen door het bestuur, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling). Afhankelijk van het bezwaar zal ook de examencommissie worden ingeschakeld. De vestigingsdirecteur is proceseigenaar. Dien je bezwaar in per email aan het instituut of via het contactformulier.

Heb je een klacht over de omgangsvormen van mede-studenten, docenten of stafleden van het instituut?

Klachten over de omgangsvormen in brede zin worden in behandeling genomen door het bestuur, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling. Indien het de bestuursleden of de (vestigings)directie zelf betreffen, is ook contact met de vertrouwenspersoon mogelijk. Zie volgend blokje. In alle andere gevallen is de vestigingsdirecteur de proceseigenaar. Dien je klacht in per email aan het instituut of via het contactformulier.

Vertrouwenspersoon

Het je ervaring met ongepast gedrag?

Als sprake is van intimidatie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie en geweld – en je kunt of wilt dit niet als klacht bij SDO zelf indienen, dan is ook een vertrouwenspersoon beschikbaar die je hierin bijstaat. Benader haar via de onderstaande knop.

Is sprake van een schending van (jouw) integriteit?

Heb je vermoedens van fraude, corruptie, belangenconflicten en andere ethische of integriteitsproblemen – en je kunt of wilt dit niet als klacht bij SDO zelf indienen, dan is ook een vertrouwenspersoon beschikbaar die je hierin bijstaat. Benader haar via de onderstaande knop.


Dien een klacht, bezwaar of suggestie in.

Stel hem dan via dit formulier en wij nemen contact met je op.