Kosten en inschrijven

Kosten

Collegegeld
Wij brengen voor al onze programma’s de volgende tarieven in rekening: 
€ 4.500 per collegejaar tot 31 december 2021
€ 4.950 per collegejaar vanaf 1 januari 2022

*Het instellingsbestuur stelt het lesgeld voor deelname jaarlijks vast en behoud het recht om dit bedrag te wijzigen. 

In dit bedrag zitten administratiekosten, inschrijfgeld, collegegeld, examengeld, toegang tot leeromgeving inbegrepen. Exclusief locatiekostenopslag (indien op verzoek van deelnemers een speciale locatie wordt gehuurd) en verplichte boeken. De prijs voor de verplicht gestelde boeken voor de vierjarige bachelor opleiding bedraagt €500 – €800 (afhankelijk van gekozen modules).

Overige kosten

Voor verlenging van een studiejaar met meer dan 6 maanden wordt opnieuw € 295 aan inschrijf-, administratie en examengeld in rekening gebracht.

Voor extra gevraagde begeleiding voor eindwerkstukken worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 • € 1.250,–   Extra begeleiding AD-eindwerkstuk
 • € 2.250,–   Extra begeleiding B-eindwerkstuk     

*Partners van SDO die HBO-programma’s aanbieden bepalen zelfstandig de prijzen van hun aanbod.

Inschrijven

Voor je kunt starten met jouw opleiding bij SDO moeten er nog een aantal zaken geregeld worden.
Download hier onze algemene voorwaarden en Onderwijs- en examenregelement (OER).

De inschrijfprocedure bestaat uit het aanleveren van de volgende documenten en gegevens:

 • Kopie diploma en cijferlijst hoogst genoten opleiding (minimaal MBO-4 of HAVO)
 • Kopie getuigschriften van EVC’s
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Facturatiegegevens zodat wij de factuur kunnen versturen
 • Optioneel: formulier vrijstellingsverzoek

De ingevulde formulieren en documenten dienen te worden gemaild naar info@sdo-hogeschool.nl 
We zullen jouw inschrijving verwerken en heten je alvast van harte welkom bij SDO.

 

Leven Lang ontwikkelen

Wilt u een opleiding volgen en bent u jonger dan 56 jaar? Als u geen recht (meer) hebt op reguliere studiefinanciering, kunt u bij DUO soms toch geld lenen om uw collegegeld of lesgeld te betalen. Met het levenlanglerenkrediet kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

De overheid wil werkenden en werkzoekenden, de individuele burger, stimuleren om zich te blijven scholen. Daarvoor zijn allerlei subsidieregels en aftrekmogelijkheden gecreëerd.  Bekijk hier het actuele overzicht. Belangrijke mogelijkheden zijn:

  1. DUO: Levenslanglerenkrediet om particulieren (en reeds werkzaam) te ondersteunen.
   Bekijk hier de brochure over het Levenslanglerenkrediet:
   Brochure Levenlanglerenkrediet 2020-2021
  2. STAP-budget
   De overheid vervangt binnenkort de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- tot € 2.000,- per persoon.
Vrijstelling aanvragen

Heb je relevante HBO-certificaten gehaald die je wilt laten beoordelen voor mogelijke vrijstellingen?
Dien dan een vrijstellingenverzoek in via het onderstaande vrijstellingsformulier en stuur dit ondertekend op naar info@sdo-hogeschool.nl. De kosten voor het indienen van een EVC’S beoordeling (eerder verworven competenties) kost €295 (deze kosten vervallen bij inschrijving). Onze examencommissie zal het verzoek in behandeling nemen, hier hoef je echter niet op te wachten om je in te kunnen schrijven. Het collegegeldtarief zal naar rato worden verlaagd op basis van de uitkomsten van het vrijstellingsonderzoek en besluit van de examencommissie.

Download hier het Algemene vrijstellingsformulier
Download hier het Brandweer vrijstellingsformulier