Kosten en inschrijven

Kosten

Collegegeld

Wij brengen voor al onze programma’s de volgende tarieven in rekening: 
€ 5.450,- per collegejaar van 60 EC vanaf 1 januari 2023

Dit bedrag omvat:

 • alle administratiekosten, inschrijfgeld, collegegeld en examengeld (ook hertentamens)
 • toegang tot de leeromgeving
 • alle colleges, fysiek of digitaal, eens in de ca. 4 weken
 • persoonlijke begeleiding en coaching
 • gezamenlijke lunches tijdens de collegedagen.

Niet inbegrepen zijn:

 • de verplichte boeken (1ste jaar: ca 200 euro; 2de jaar ca. 150 euro 3/4de jaar ca. 200 euro). Tweede hands kan ook.
 • de lokatie- en verblijfskosten van de kloosterretraite in het 2de jaar (ca 500 euro)
 • voor verlenging van een studiejaar met meer dan zes maanden wordt € 295,- aan inschrijf-, administratie en examengeld in rekening gebracht.

* Partners die het SDO-programma’s aanbieden bepalen
    zelfstandig de prijzen van hun aanbod.

Inschrijven

De inschrijfprocedure bestaat uit het aanleveren van de volgende documenten en gegevens:

 • Kopie diploma en cijferlijst hoogst genoten opleiding (minimaal MBO-4 of HAVO)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Facturatiegegevens zodat wij de factuur kunnen versturen
 • Indien beschikbaar: kopie getuigschriften van EVC’s en formulier vrijstellingsverzoek

De ingevulde formulieren en documenten dienen te worden gemaild naar info@sdo-hogeschool.nl 
We zullen jouw inschrijving verwerken en heten je alvast van harte welkom bij SDO.

Na inschrijving kun je direct beginnen, of aansluiten bij de eerstvolgende roostergroep.

 

Financieringsmogelijkheden

Leven Lang Ontwikkelen

Wilt u een opleiding volgen en bent u jonger dan 56 jaar? Als u geen recht (meer) hebt op reguliere studiefinanciering, kunt u bij DUO soms toch geld lenen om uw collegegeld of lesgeld te betalen. Met het levenlanglerenkrediet kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

De overheid wil werkenden en werkzoekenden, de individuele burger, stimuleren om zich te blijven scholen. Daarvoor zijn allerlei subsidieregels en aftrekmogelijkheden gecreëerd.  Bekijk hier het actuele overzicht. 

 

Vrijstelling aanvragen


Heb je relevante HBO-certificaten gehaald die je wilt laten beoordelen voor mogelijke vrijstellingen?

Dien dan een vrijstellingsverzoek in via het onderstaande vrijstellingsformulier en stuur dit ondertekend op naar info@sdo-hogeschool.nl. De kosten voor het indienen van een EVC’S beoordeling (eerder verworven competenties) kost €295,- (deze kosten vervallen bij inschrijving). Onze examencommissie zal het verzoek in behandeling nemen, hier hoef je echter niet op te wachten om je in te kunnen schrijven. Het collegegeldtarief wordt aangepast op basis van de uitkomsten van het vrijstellingsonderzoek en besluit van de examencommissie.

Download hier het Algemene vrijstellingsformulier
Download hier het Brandweer vrijstellingsformulier