Kosten en inschrijven

Kosten

SDO Hogeschool brengt voor haar programma een totaalbedrag van € 4.500 per studiejaar in rekening.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • € 2.143,–   Wettelijk collegegeld (tarief 2020)                                                             
 • € 2.062,–   Ondersteuning  (#contacturen; begeleiding, coaching en beoordeling)
 • €    295,-    Inschrijf-,  administratie- en examengeld                       

Voor verlenging van een studiejaar met meer dan 6 maanden wordt opnieuw € 295 aan inschrijf-, administratie en examengeld in rekening gebracht.

Voor extra gevraagde begeleiding voor eindwerkstukken worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 • € 1.250,–   Extra begeleiding AD-eindwerkstuk
 • € 2.250,–   Extra begeleiding B-eindwerkstuk     

De prijs voor de verplicht gestelde boeken zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde bedragen.

Partners van SDO die HBO-programma’s aanbieden bepalen zelfstandig de prijzen van hun aanbod.

Levenslanglerenkrediet >>

Inschrijven

Download het inschrijfformulier. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekend op naar

info@sdo-hogeschool.nl

In te leveren documenten / gegevens

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier
 • Volledig ingevulde onderwijs-arbeidsovereenkomst (bij duaal programma)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, geen rijbewijs)
 • CV
 • Kopie diploma en cijferlijst hoogst genoten opleiding (minimaal MBO-4 of HAVO)
  – of –
  Assessment HBO Werk en denkniveau
 • Kopie getuigschriften van EVC’s
Vrijstelling aanvragen

Download het Aanvraagformulier Vrijstellingen. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekend op naar info@sdo-hogeschool.nl

Stuur de vereiste bewijsstukken mee.

Inschrijf- en aanvraagformulieren

Inschrijfformulier

Aanvraagformulier Vrijstellingen

Deelnemersstatuut

Algemene voorwaarden & Onderwijs- en Examenreglement