P&O vanuit bedrijfskundig perspectief

SDO Hogeschool > Bedrijfskunde studeren bij SDO > P&O vanuit bedrijfskundig perspectief

Onze samenleving wordt steeds complexer en stelt nieuwe eisen aan professionals en organisaties. Er vinden overal aanpassingen plaats op werkwijzen  en organisatievormen, waarbij een balans moet worden bewaard tussen health & wealth; agency & communion en werkdruk en belastbaarheid.
De afstudeerrichting ‘P&O vanuit bedrijfskundig perspectief’ is gericht op het ‘organiseren van deze transitie’  in een dynamisch werkveld.

 

 

Personeel & Organisatie vormt één van de domeinen van de bedrijfskunde en faciliteert het functioneren van primaire processen. Deze opleiding is nadrukkelijk ingebed in de moderne bedrijfskunde en integreert kennis vanuit verschillende disciplines om afgestudeerden uit te rusten met de kennis en vaardigheden die de veerkracht en effectiviteit van organisaties ondersteunen.

Een unieke opleiding voor moderne P&O professionals 

Uitdagend, innovatief, relevant, mensgericht…
allemaal ingrediënten voor een leuke en nuttige opleiding. Aantrekkelijk voor jou én je werkgever.

Als je de afstudeerrichting ‘P&O vanuit bedrijfskundig perspectief’ afsluit ben je als BBA-bedrijfskundige geschoold in de gangbare én de eigentijdse bedrijfs- en veranderkundige competenties, zodat je effectief kunt bijdragen aan complexe uitdagingen in jouw werkomgeving.

 

Online, individueel en klassikaal leren en ontwikkelen

 • dicht op de praktijk 
 • met individuele coaching en groepstrainingen
 • met onderzoeksopdrachten binnen je eigen organisatie, met direct rendement voor jou en je werkkring: studeren met impact!

Mensgericht
Veel organisaties zijn niet optimaal afgestemd op de dynamiek van hun omgeving. Een misfit remt de ontwikkeling en beperkt de prestaties. Een hoog verloop en verzuim, en weerstand vanuit de cultuur zijn hiervan bekende symptomen.

Het vergt een systemisch inzicht in de samenhang van alle domeinen, actoren en processen om organisaties te ontwikkelen en hun performance te verbeteren. Het is onze ambitie om P&O professionals op te leiden die aan deze transitie effectief kunnen bijdragen, of er zelfs leiding aan kunnen geven.

Als moderne hogeschool ondersteunen wij persoonlijke effectiviteit en professionele ontwikkeling door onder meer aandacht te geven aan de verbetering van je schrijfvaardigheid, denkkracht en abstractievermogen.

Doelstellingen van de afstudeerrichting

 1. Moderne Bedrijfskunde
  De opleiding maakt ruim baan voor een minder procedurele en beheersmatige aanpak, maar meer doelgerichte en effectieve benaderingen die onder meer een dialogische, sociaal constructieve benadering vergt.
 2. Multidisciplinaire kennis
  Studenten ontwikkelen een brede kennis van diverse aspecten van bedrijfskunde en van de ondersteunende disciplines  waaronder sociologie, psychologie, economie en methodologie.
 3. Analytische vaardigheden
  Studenten leren bedrijfskundige problemen analyseren en evalueren, gebruikmakend van diverse methoden en modellen, om effectieve oplossingen te ontwikkelen.
 4. Praktijkgerichte ervaring
  Het ‘organiseren van P&O’ is een praktische en moderne opleiding die studenten direct meerwaarde geeft in hun werkomgeving.
 5. Communicatie en samenwerking
  Studenten ontwikkelen sterke communicatieve vaardigheden en leren effectief samen te werken in hun organisaties.
 6. Ethiek en professionaliteit
  Studenten worden zich bewust van ethische vraagstukken en ontwikkelen een professionele houding die hen in staat stelt om verantwoordelijke en ethische beslissingen te nemen, ook in tijden van crisis.

Deze opzet biedt een uitgebalanceerd programma dat studenten voorbereidt op een dynamische en veeleisende carrière in het werkveld van Personeel & Organisatie. Door de combinatie van theoretische kennis, praktische ervaring en ethische overwegingen streeft de opleiding ernaar professionals af te leveren die in staat zijn om effectief bij te dragen aan de veerkracht en functionaliteit van hun organisatie.

Keuzevakken P&O vanuit bedrijfskundig perspectieef

 

Deze Bachelor afstudeerrichting kent o.m. de volgende (keuze)modulen:

3.12 Dienend leiderschap

3.31 Modern personeelsbeleid

3.32 Verdieping modern personeelsbeleid

3.33 Organisatiecultuur

3.34 Effectiviteit van HRM-afdeling

3.54 Veranderen in professionele organisaties

3.55. Verdieping Veranderkunde

3.99 Eindwerk / afstudeeropdracht

DOORGROEIEN BINNEN JE ORGANISATIE?

Elk halfjaar start een nieuwe roostergroep

Praktische informatie HBO Bedrijfskunde

Data Start direct
Duur

Associate degree (AdBA): twee jaar, of verkort in één jaar!

Bachelor degree (BBA): vier jaar; of verkort in drie jaar.

Toelatingseisen Ten minste Havo of MBO4, of op basis van toelatingstoets
Vrijstelling

Afhankelijk van gevolgde leergang(en) op officiersniveau bij NIPV. Andere ingebrachte EVC’s worden apart op verzoek beoordeeld.

Kosten € 5.450 per schooljaar, vrij van BTW.

Overige kosten

 • EVC’s beoordeling
 • Verlenging studiejaar ( na 18 maanden van de eerste dag van het rooster)

€ 295 [of gratis bij inschrijving]

€ 295

 

Resultaten

Afhankelijk van waar je het zwaartepunt legt van je studie, ben je in staat

 • adequaat leiding te geven, tot op strategisch niveau;
 • bedrijfskundige onderzoeken op te zetten en uit te voeren.
 • gefundeerd beleidsadvies te geven.
 • verschillende belangen en opties goed af te wegen, ook in situaties van onzekerheid;
 • de organisatie-inrichting en performance te verbeteren.