Accreditatie

SDO Hogeschool > Over SDO > Accreditatie

SDO Hogeschool is aangesloten bij

NVAO geaccrediteerde instelling

Op voordracht van Hobeon heeft de NVAO SDO Hogeschool in 2019 geaccrediteerd, waardoor de bedrijfskunde-opleiding en vijf Associate Degree programma’s in het register zijn opgenomen. In 2023 vindt de volgende accreditatie plaats.

CKRBO Geregistreerde instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs schrijft onderwijsinstellingen in die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. SDO Hogeschool is opgenomen in dit register en werkt alleen met docenten die in het docentenregister staan.

NRTO keurmerk

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private hogescholen, particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. SDO Hogeschool is gebonden aan de algemene voorwaarden en de gedragsregels zoals die door de NRTO zijn opgesteld.

1. NRTO Keurmerk from NRTO on Vimeo.

Onze tijdlijn

2002
Oprichting SDO
2011
Door minister van OCW aangewezen als 'Rechtspersoon Hoger Onderwijs

BRIN: 30KA

2016
Geaccrediteerd door NVAO
Geregistreerd in CROHO (DUO)

Bachelor bedrijfskunde
5 Associate degrees

2017
Keurmerk NRTO
2018
Nieuw College van Bestuur
2019
Definitieve accreditatie (tot mei 2023)
2020
Verhuizing van Rotterdam naar Maassluis
2021
Drie locaties: Maassluis, Amsterdam en Doorn