3.85 Procesveiligheid en logistiek3.85 Procesveiligheid en logistiek
Afstudeerrichting Moderne veiligheidskunde
6 ECts

3.85 Procesveiligheid en logistiek

Het nieuwe Handboek Procesveiligheid, onder redactie van Nico Mulder, is een overkoepelend naslagwerk over procesveiligheid.

Het boek schetst het samenspel van technisch ontwerp, onderhoud en bediening aan de ene kant, en wetgeving en risicomanagement aan de andere kant. Procesveiligheid raakt immers aan diverse vakgebieden waarvoor specifieke deskundigheid vereist is. Juristen, inspecteurs, bedrijfskundigen, technisch ontwerpers, operators en monteurs. Deze lijst is nog veel langer en al deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan procesveiligheid, maar spreken niet elkaars taal, als ze al rechtstreeks met elkaar in contact komen.

Het boek biedt een inkijk in de afzonderlijk specialismen en hun onderlinge verbanden, en opent mogelijkheden om wel met elkaar in discussie te gaan. Daarbij is ook aandacht voor de menselijk factor zoals cultuur, competenties en communicatie.
De module gaat ook in op veiligheid van transport van gevaarlijke stoffen.