3.83 Het organiseren van veiligheid3.83 Organiseren van veiligheid
Professionele leerlijn
Afstudeerrichting Moderne Veiligheidskunde
6 ECts

3.83 Het organiseren van veiligheid

Net zoals het organiseren van kwaliteit, doelmatigheid en duurzaamheid, kun je ook ‘veiligheid’ doelstelling maken van je beleid. Door risico-analyse, bewustwording, preventieve maatregelen, toezicht, kunnen incidenten worden voorkomen, maar nooit helemaal.

De Engelse taal maakt onderscheidt tussen safety en security, twee nauw gerelateerde begrippen, met soms een tegengestelde impuls.

  • Binnen een organisatie willen we de veiligheid – ‘safety’ – voor alle aanwezigen borgen, zodat in de situatie van een calamiteit, bijvoorbeeld een noodzakelijke ontruiming, iedereen op een veilige manier het gebouw zo snel mogelijk kan verlaten. Dit impliceert dat bijvoorbeeld alle (nood) uitgangen eenvoudig te openen zijn.
    Geredeneerd vanuit beveiliging – ‘security’ – is het juist gewenst om ongewenste beïnvloeding van buitenaf zoveel mogelijk tegen te gaan. De security officer wil juist dat alle deuren op slot zijn!

In deze module wordt het Cubrix-gedachtegoed – een waardengeoriënteerde, fasegewijze en integrale benadering – toegepast op de zorg voor veiligheid in zowel de private als de publieke sector.

Veiligheidsbeleid geldt voor alle individuele organisaties voor thema’s zoals sociale veiligheid, arbeidsomstandigheden, cyber security en risico’s op water- of brandschade. Er zijn ook specifieke organisaties die een potentieel risicovol primair proces beheren, zoals de chemische industrie en vervoersorganisaties van gevaarlijke stoffen.

Ook de maatschappij als geheel heeft de verantwoordelijkheid om veiligheid in het publieke domein te organiseren. Deze taak ligt bij de veiligheidsketen en omvat vele organisaties zoals de Politie, Brandweer en de GHOR, maar ook de Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kustwacht, Veiligheidsdienst (IND) en Defensie. Ook de evenementenbranche wordt aangesproken om veiligheid van publieke bijeenkomsten te borgen; denk ook aan verzekeringsmaatschappijen. Deze lijst is niet limitatief.