3.84 Omgevingsveiligheid3.84 Omgevingsveiligheid
Afstudeerrichting Moderne veiligheidskunde
6 ects

3.84 Omgevingsveiligheid

Vanaf 1 januari 2024 vervangt de nieuwe Omgevingswet 26 bestaande wetten over bijvoorbeeld bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Aanstaande veranderingen in de leefomgeving kunnen voortaan beter op samenhang worden beoordeeld.

Omdat de ruimte in een drukbevolkt Nederland beperkt en per definitie schaars is het ruimtelijk beleid waar mogelijk gericht op slim combineren en concentreren, zodat de beschikbare ruimte op meerdere manieren en voor meerdere doelstellingen gebruikt kan worden.  De samenhangen en afhankelijkheden nemen zodoende toe en dat stelt beheerders en gebruikers voor nieuwe uitdagingen.

Deze module stelt de ervaringen met deze wet en werkpraktijken aan de kaak, analyseert voorkomende problemen en doet voorstellen voor verbetering.