Lectores

SDO Hogeschool > Over SDO > Lectores
Marcel van Marrewijk
Decaan Moderne Bedrijfskunde

Moderne Bedrijfskunde (sinds 1 september 2017) 
Drs. Marcel van Marrewijk is econoom en bedrijfskundige. Zijn bekendste boek is “Handboek Organisatieontwikkeling – bouwstenen voor beter organiseren” (2011, 2014), waarin hij de Cubrix introduceert, een driedimensionaal raamwerk van de klassieke en moderne bedrijfskunde. In verschillende hoedanigheden – docent, spreker, adviseur en onderzoeker – ondersteunt hij de transformatie van mensen en organisaties naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken.

Marcel is decaan/bestuurder van SDO Hogeschool. Hij was als onderzoeker/ondernemer actief voor Workmetrics, Eforis, NWLRN, Research to Improve en Great Place to Work Nederland. Als organisator was Marcel werkzaam voor de Rotterdam School of Management en Erasmus Forum en hij was kwaliteitsconsultant voor KDI/Schouten & Nelissen.

Jan Rouma
Lector Toepassingsgericht Onderzoek

Praktijkgericht Onderzoek
Drs. Jan Rouma (sinds 1 oktober 2017) 
De lector ontwikkelt het curriculum van toegepast onderzoek en de daaraan gerelateerde onderzoeksmethoden. Door onderzoekstechnieken, vaardigheden en methoden in te passen in de praktijk van het oplossen en adviseren van bedrijfskundige problemen, krijgen de onderzoeksvaardigheden een plaats in het werk van alle dag.
De kennisontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden is gericht op het praktisch inpassen van onderzoek in bedrijfskritische uitdagingen; kritisch onderzoeken en een kritische houding naar het eigen werk.

Arie Voorburg
Lector Regeneratie

Regeneratie
Arie Voorburg (sinds 15 maart 2020) 
Werkzaam bij Arcadis Innovation & Business Development en (gast)docent en onderzoeker bij verschillende universiteiten. Deed zijn levenservaring op als officier bij de koopvaardij en marine. Eenmaal aan wal verdiepte hij zich in studies systeemecologie (co-evolutionaire complexe systemen, kwantumbiologie), biofysica en filosofie en raakte gefascineerd door het stedelijke fenomeen; de stad in al haar facetten. Arie is al 30 jaar actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe –stedelijke– systemen.

Dr. Pauline Voortman
Lector Cultuur en Gedrag

Cultuur en Gedrag
Dr. Pauline Voortman (sinds 1 april 2020) 
wordt geboeid door het optimaliseren van de combinatie tussen inhoudelijke professionele kennis en communicatieve en (zelf)reflectieve vaardigheden van mensen enerzijds en het inrichten van organisatorische processen anderzijds. De vraag is dan hoe organisatie deze afstemming zo inrichten dat mensen het juiste gedrag vertonen en hun talenten tot bloei kunnen brengen met goede resultaten tot gevolg.

Onno Hamburger
Lector Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk

Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk
Drs. Onno Hamburger (sinds 1 mei 2020) 
is psycholoog en één van de werkgelukpioniers van Nederland. Onno wordt regelmatig geïnterviewd door kranten, tijdschriften, radio en TV over het thema duurzaam werkgeluk.

Zijn expertise is onder meer beschreven in het boek “Gelukkig Werken” (2011, met Ad Bergsma) en is met vele organisaties gedeeld. Als hoofdopleider bij de Gelukkig Werken Academy heeft Onno meer dan 150 coaches en leidinggevenden opgeleid tot werkgelukcoach of Chief Happiness Officer.
Daarnaast verzorgt Onno opleidingen voor o.a. Intercoach (organisatie voor coaches binnen de Rijksoverheid) en bij de masterleergang “Rendement van Geluk” van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In juni 2020 verscheen het Handboek Werkgeluk met alle recente inzichten rond werkgeluk op individueel, team en organisatieniveau. Zijn kompanen in dit project zijn Ad Bergsma en Erwin Klappe.

Guido Stevens
Lector Digitale Transformatie

Digitale transformatie
Drs. Guido Stevens (sinds 1 december 2020) 
combineert een bedrijfskundig perspectief met diepe technische expertise. Zijn publicatie “Systems of Intent – Digital Workplace Technology Roadmap” biedt een samenhangende visie op het technisch faciliteren van dynamisch kennismanagement. Als oprichter van Quaive realiseert hij die visie als software platform en helpt hij organisaties hun dynamisch vermogen te versterken.

Oscar Gennissen
Lector Inkoopmanagement

Inkoopmanagement
Mr. Oscar Gennissen  (sinds 1 februari 2021) 
Was voor zijn afstuderen reeds aan het om- of bijscholen. Is ergens onderweg in zijn carrière ondernemer geworden. Inkoopmanagement (en logistiek) zijn de belangrijkste rode draden  geweest. Al heeft hij geen enkele rol in het bedrijfsleven echt geschuwd. Op dit moment houdt hij zich bij Cooperante, als samenwerkingsspecialist, vooral bezig met de menskant van (beter) samenwerken. Ontwikkelen en kennisoverdracht zijn bijna hobby’s voor hem. Tenslotte is hij actief als toezichthouder en bestuurder.

Robert Jan de Boer
Lector Veiligheids- management

Veiligheidsmanagement
Dr.ir. Robert Jan de Boer  (sinds juli 2021) 
is als lector veiligheidsmanagement verbonden aan SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde. Naast het aanbieden van inhoudelijke modules op het gebied van veiligheid, is hij ook betrokken bij de inrichting van het masters programma. Daarnaast blijft hij adviseur op het gebied van veiligheid voor organisaties in de kernenergie, luchtvaart, olie & gas, zorg en spoorwegen over de gehele wereld.

Zijn boek getiteld ‘Safety leadership: a different, doable and directed approach to operational improvements’ verscheen in het voorjaar van 2021 en wordt binnenkort in het Nederlands vertaald.

Joost van Daalen
Lector Verpleegkunde

Verpleegkunde
Joost van Daalen  (sinds augustus 2021) 
Als lector verpleegkunde – en voorheen als manager van verpleegafdelingen – werkt Joost aan de integratie van moderne bedrijfskundige kennis in de dagelijkse praktijk van een ziekenhuisorganisatie. Hij ontwikkelde een bottom-up reconstructie met effectieve top-down facilitering. Daarin worden verpleegkundige- en medische werkprocessen op een duurzame wijze verweven. Eigentijdse programma’s als Value Based Healthcare en de Presentiebenadering (prof. Andries Baart) vormen het raamwerk voor het programma. Theoretische (bedrijfskundige) kennis en praktische ontwikkelingservaringen worden op een unieke manier met elkaar in verband gebracht.

Sjoerd Hulstra
Lector Marketing en Consumenten-gedrag

Marketing & Consumentengedrag
Drs. Sjoerd Hulstra  (sinds augustus 2021) 

Sjoerd A. Hulstra is bedrijfseconoom met specialisatie Commerciële Beleidsvorming. Al tijdens zijn studie aan de Erasmus Universiteit lag zijn interesse sterk bij resultaatgerichte marketing- en consumentenvraagstukken. Het in beweging krijgen en houden van (potentiële) klanten, patiënten, burgers en andere doelgroepen van organisaties is de rode draad in zijn carrière. Zijn visie op het vakgebied Marketing en Consumentengedrag kenmerkt zich door een focus op de psychologische kenmerken van (positieve) beïnvloeding.

Floor de Ruiter
Lector (Bottom Up) Transformatie / participatief veranderen

(Bottom Up) Transformatie / Participatief Veranderen
Floor de Ruiter  (sinds september 2021) 

Floor de Ruiter, partner van Flying Elephants, is expert op het gebied van systeemtransformaties en organisatie- en communicatiecultuur.

Hij wordt gedreven door zijn zoektocht naar transformatieprocessen die zowel systemen vernieuwen als wel alle betrokkenen nieuwe energie geven. En dan blijkt keer op keer: bottom-up reorganiseren en vernieuwen kan, en werkt vaak opmerkelijk positief uit. Floor begeleidt studenten bij hun specifieke organisatievraagstukken graag met deze nieuwe inzichten.

Robbert Masselink
Lector Relationele werkpraktijken

Relationele werkpraktijken
Dr. Robbert Masselink  (sinds september 2021) 

Robbert Masselink promoveerde op het vakgebied van complexe sociale dynamiek bij samenwerking. Zijn onderzoek richtte zich op de affectieve dimensie in de consultant-cliëntrelatie als spiegel voor het politieke karakter van de relatie. Hij is firmant bij het Zuiderlicht in Groningen.

Robbert houdt zich bezig met de vraag hoe het komt dat positieve intenties van mensen en partijen in de praktijk vaak uitmonden in onbedoelde effecten. Voor een antwoord op die vraag dienen bestuurders, managers en consultants sensitief te worden voor wat ze doen in de praktijk van alledag.

Robbert is een pionier en practitioner op het gebied van waarderend actieonderzoek (appreciative inquiry), waarin hij mensen stimuleert om – samen met anderen – hun eigen werkpraktijk te onderzoeken.

Maarten Putz
Lector Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke Ontwikkeling
Drs. Maarten Putz MMC (sinds oktober 2021) 

Maarten Putz is gefascineerd door het proces van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de omgeving en persoonlijke ervaringen. Ooit opgeleid als bedrijfseconoom en via organisatieadvieswerk dit werkgebied bereikt. Hoe word je wie je wilt zijn? Weet je wel wie je wilt zijn?  En hoe kom je daar dan? Wat betekent dat voor jouw rol in je team, jouw organisatie? Hoe benut je het potentieel ten volle?

Maarten is een van de partners van de RedZebra Group en werkt wereldwijd met teams en individuen aan deze vragen. Praktisch, nuchter, confronterend en met compassie onderstroom en bovenstroom in dezelfde richting krijgen.  

Maarten Laros
Lector Maatschappelijk Ondernemerschap

Maatschappelijk Ondernemerschap
Maarten Laros  (sinds oktober 2021) 

Maarten Laros is maatschappelijk betrokken en ontwikkelaar van innovatieve maatschappelijke projecten. Voorbeelden zijn de DeBlauweWijkEconomie, en het BuurtBaanBureau, een innovatieve arbeidsbemiddelingsvoorziening van en voor de wijk, waarin Maarten het formele en informele werk in de wijk verbindt met de veelzijdige talenten van werkzoekenden in die wijk. Dergelijke aanpak is schaalbaar en methodisch ontwikkeld in samenwerking met de vier domeinen ‘Overheid, Ondernemerschap, Onderwijs, en Burgers in de wijk’.

Maarten Laros is bovendien DGA Bright Group, waarin hij advies geeft en trainingen en programma’s ontwikkeld op het vlak van talentontwikkeling, performance en organisatieontwikkeling.

Johan de Cock
Lector Publieke gezondheid en veiligheid

Publieke gezondheid en veiligheid
Johan de Cock  (sinds januari 2022) 

Dr. Ir Johan de Cock is sinds 2016 wetenschappelijk coördinator van het Academic Network for Public Health and Emergency Management (Anaphem), Radboud universitair medisch centrum.

Van 2001 – 2016 was Johan werkzaam bij de GHOR / Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als Hoofd Risicobeoordeling en Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en betrokken geweest bij diverse internationale projecten.

Lars Doyer
Lector Moderne arbeidsverhoudingen en medezeggenschap

Lector Moderne arbeidsverhoudingen en medezeggenschap
Mr. L. Doyer  (sinds januari 2023) 

Lars Doyer, associate partner van Flying Elephants, is expert op het gebied van duurzame arbeidsverhoudingen en de zoektocht hoe directe (participatieve) medezeggenschap en de klassieke (representatieve) structuren van vakbonden, CAO’s en de (Wet op de) Ondernemingsraden elkaar kunnen versterken. Centraal hierin staat steeds het via de dialoog samen verbinden van verantwoordelijkheid, zeggenschap en toegevoegde waarde om de kans op succes te optimaliseren.   

Lars is gefascineerd door menselijke dynamiek en de kracht van verbinding. Hij werkt vol passie aan de ontwikkeling van organisaties en mensen, het liefste in en aan complexe multi-stakeholders vraagstukken waar transitie en transformatie aan de orde zijn. Hij is een expert in het faciliteren van mensen om vanuit verschillende perspectieven en belangen nieuwe aanpakken te laten co-creëren die effectief zijn, nu en in de toekomst.