Lectores

SDO Hogeschool > Over SDO > Lectores
Drs. Marcel van Marrewijk
Lector Moderne Bedrijfskunde

Moderne Bedrijfskunde (sinds 1 september 2017) 
Marcel van Marrewijk is econoom en bedrijfskundige. Zijn bekendste boek is “Handboek Organisatieontwikkeling – bouwstenen voor beter organiseren” (2011, 2014), waarin hij de Cubrix introduceert, een driedimensionaal raamwerk van de klassieke en moderne bedrijfskunde. In verschillende hoedanigheden – docent, spreker, adviseur en onderzoeker – ondersteunt hij de transformatie van mensen en organisaties naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken.

Naast lector, is Marcel ook bestuurder en decaan van SDO Hogeschool. Hij is als onderzoeker/ondernemer actief voor Workmetrics, en voorheen Eforis, Research to Improve en Great Place to Work Nederland. Als organisator was Marcel werkzaam voor de Rotterdam School of Management en Erasmus Forum en hij was kwaliteitsconsultant voor KDI/Schouten & Nelissen.

Drs. Jan Rouma
Lector Toepassingsgericht Onderzoek

Praktijkgericht Onderzoek
Jan Rouma (sinds 1 oktober 2017) 
De lector ontwikkelt het curriculum van toegepast onderzoek en de daaraan gerelateerde onderzoeksmethoden. Door onderzoekstechnieken, vaardigheden en methoden in te passen in de praktijk van het oplossen en adviseren van bedrijfskundige problemen, krijgen de onderzoeksvaardigheden een plaats in het werk van alle dag.
De kennisontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden is gericht op het praktisch inpassen van onderzoek in bedrijfskritische uitdagingen; kritisch onderzoeken en een kritische houding naar het eigen werk.

Arie Voorburg
Lector Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling
Arie Voorburg (sinds 15 maart 2020) 
Werkzaam bij Arcadis Innovation & Business Development en (gast) docent en onderzoeker bij verschillende universiteiten. Deed zijn levenservaring op als officier bij de koopvaardij en marine. Eenmaal aan wal verdiepte hij zich in studies systeemecologie (co-evolutionaire complexe systemen, kwantumbiologie), biofysica en filosofie en raakte gefascineerd door het stedelijke fenomeen; de stad in al haar facetten. Arie is al 30 jaar actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe –stedelijke- systemen.

Pauline Voortman
Lector Cultuur en Gedrag

Cultuur en Gedrag
Dr. Pauline Voortman (sinds 1 april 2020) 
wordt geboeid door het optimaliseren van de combinatie tussen inhoudelijke professionele kennis en communicatieve en (zelf)reflectieve vaardigheden van mensen enerzijds en het inrichten van organisatorische processen anderzijds. De vraag is dan hoe organisatie deze afstemming zo inrichten dat mensen het juiste gedrag vertonen en hun talenten tot bloei kunnen brengen met goede resultaten tot gevolg.

Onno Hamburger
Lector Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk

Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk
Onno Hamburger (sinds 1 mei 2020) 
is psycholoog en één van de werkgeluk pioniers van Nederland. Onno wordt regelmatig geïnterviewd door kranten, tijdschriften, radio en TV over het thema duurzaam werkgeluk.

Zijn expertise is onder meer beschreven in het boek “Gelukkig Werken” (2011, met Ad Bergsma) en is met vele organisaties gedeeld. Als hoofdopleider bij de Gelukkig Werken Academy heeft Onno meer dan 150 coaches en leidinggevenden opgeleid tot werkgelukcoach of Chief Happiness Officer.
Daarnaast verzorgd Onno opleidingen voor o.a. Intercoach (organisatie voor coaches binnen de Rijksoverheid) en bij de masterleergang “Rendement van Geluk” van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In juni 2020 verschijnt het Handboek Werkgeluk met alle recente inzichten rond werkgeluk op individueel, team en organisatieniveau. Zijn kompanen in dit project zijn Ad Bergsma en Erwin Klappe.

Guido Stevens
Lector Digitale Transformatie

Digitale transformatie
Drs. Guido Stevens (sinds 1 december 2020) 
combineert een bedrijfskundig perspectief met diepe technische expertise. Zijn publicatie “Systems of Intent – Digital Workplace Technology Roadmap” biedt een samenhangende visie op het technisch faciliteren van dynamisch kennismanagement. Als oprichter van Quaive realiseert hij die visie als software platform en helpt hij organisaties hun dynamisch vermogen te versterken.

Oscar Gennissen
Lector Inkoopmanagement

Inkoopmanagement (en logistiek)
Mr. Oscar Gennissen  (sinds 1 februari 2021) 
Was voor zijn afstuderen reeds aan het om- of bijscholen. Is ergens onderweg in zijn carrière ondernemer geworden. Inkoopmanagement (en logistiek) zijn de belangrijkste rode draden  geweest. Al heeft hij geen enkele rol in het bedrijfsleven echt geschuwd. Op dit moment houdt hij zich bij Cooperante, als samenwerkingsspecialist, vooral bezig met de menskant van (beter) samenwerken. Ontwikkelen en kennisoverdracht zijn bijna hobby’s voor hem. Tenslotte is hij actief als toezichthouder en bestuurder.