3.93 Incidentenonderzoek3.93 Incidentenonderzoek
Onderzoeksleerlijn
Afstudeerrichting veiligheidskunde

3.93 Incidentenonderzoek

Incidenten blijven zich voordoen, ondanks al onze inspanningen om de veiligheid te handhaven.
De module Incidentonderzoek gaat in op de methodieken hoe je incidenten analyseert; onderzoekt wat er precies gebeurd is; onder welke omstandigheden het incident kon plaatsvinden en hoe organisaties kunnen leren van incidenten.

Verschillen en overeenkomsten tussen incident- en beleidsonderzoek komen aan bod en uiteraard de wijze van rapporteren.