Duale opleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je reeds werkzaam op HBO-niveau en wil je dit ook gecertificeerd kunnen doen?
Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van beslissingen die worden genomen in de organisatie? Wil je effectief bijdragen en invloed hebben op beslissingen?
Wil je de organisatie helpen verbeteren en wellicht een stap zetten naar een daarbij horende functie?

Dan is dit de studie die je opleidt om juist dat te doen.

  • De Bachelor studie (moderne) Bedrijfskunde is in principe een vierjarige opleiding.
  • In de propedeuse krijg je een overzicht van alle vakken die tezamen de bedrijfskunde vormen.
  • In het tweede jaar kan je je specialiseren voor een AD programma, waarmee je de titel 'Associate degree' behaalt.
  • Het derde en vierde jaar bieden veel flexibiliteit en verdieping en levert uiteindelijk een bachelor degree op, het BBA.

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteert een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Deze benadering is pas recent relevant geworden, omdat in het huidige tijdsgewricht het tempo van verandering exponentieel toeneemt.

De HBO opleiding Moderne Bedrijfskunde richt zich eerst op methoden en technieken die aansluiten op een relatief stabiele en voorspelbare bedrijfsomgeving. Naarmate de studie vordert komen steeds meer complexe vraagstukken en interactieve methoden aan bod. De opgedane kennis wordt binnen opdrachten en modules toegepast op de praktijk.
De duale studie Bedrijfskunde kent drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Deze leerlijnen bestaan uit modules die in twee jaar gezamenlijk opbouwen tot het Associate degree en in vier jaar tot het Bachelor degree.

Bedrijfskunde heeft betrekking op een aantal vakgebieden zoals systeemleer, gedrag van mensen in organisaties, financiën, recht, veranderkunde, strategie en marketing, om een aantal te noemen. Bedrijfskunde geeft je gereedschappen, waarmee je publieke en commerciële organisaties kan verbeteren in hun ‘performance’, effectief op de business, betrokken op de maatschappij en  vanuit de menselijke maat. Bedrijfskundigen worden ingezet als adviseurs en leidinggevenden.

Studielast duaal onderwijs

In het duale onderwijs ben je al werkzaam op een functie op HBO niveau.
We passen hierbij de zogenaamde 10/20/70 regel toe.

Dat wil zeggen dat je gemiddeld voor elk studiepunt:
   circa 3 uur persoonlijk contact hebt, in de vorm van colleges – al dan niet online – en coachingsgesprekken
   circa 6 uur aan zelfstudie besteedt
   circa 19 uur besteedt aan het toepassen van de nieuwe kennis in je werk. Dit kost feitelijk geen extra studietijd.

1 studiepunt(EC) staat gelijk aan een formele studiebelasting van 28 uur. 

 Ben je geïnteresseerd? Schrijf je nu in.

 Wil je meer informatie?