3.33 Organisatiecultuur


B3.3 Cultureel perspectief
GEM: Personeel & Organisatie
Afstudeerrichting: P&O vanuit bedrijfskundig perspecief
3 * 4  Ects

3.33 Organisatiecultuur

In het algemeen is ‘cultuur’ datgene wat de mens heeft geschapen. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat aangeboren is).

Cultuur is ook één van de vier basisperspectieven die Ken Wilber (1996) heeft onderscheiden in diens AQAL-model. Het staat voor het ‘wij-perspectief’, de wereld van gedeelde waarden en overtuigingen.
Een dergelijke ‘wereld’ kan remmend werken of juist een boost geven aan de ambities van een organisaties, waardoor dit onderwerp toenemende belangstelling ondervindt vanuit de bedrijfskunde.

Deze module biedt drie thema’s over organisatiecultuur van ieder 4 Ects:
A. Een bedrijfskundig perspectief op cultuur
B. De rol van vertrouwen in organisatiecultuur
C. Een antropologisch perspectief op organisatiecultuur