3.12 Dienend Leiderschap


B1.2 Professionele leerweg
Leiderschap
6 ECts

3.12 Dienend Leiderschap

De rol van leiderschap (P), de leiderschapsstijlen (AD) en de ervaringen in het persoonlijk leerweg worden verdiept aan de hand van één specifieke stijl, namelijk dienend leiderschap. De term is bedacht door Greenleaf (1990) en wordt tegenwoordig zelfs aanbevolen door Barack Obama.
Er wordt met name aandacht besteed aan Inge Nuijten’s promotieonderzoek. In haar boek “Echte leiders dienen” analyseert en beschrijft zij de wetenschappelijke grondslagen van het begrip en toont zij overtuigend aan dat dienend leiderschap een nuchtere en effectieve vorm van leiderschap is.

Het tweede thema in deze module is het organiseren en optimaliseren van ‘fit, grip en impact’, drie verantwoordelijkheden van de leiding van een organisatie die moet functioneren in onzekere tijden. Hoe kunnen bijvoorbeeld directies meer ruimte geven aan professionals en toch grip behouden op de besturing van de organisatie?