3.34 Effectiviteit van HRM


B3.4 Professionele leerweg
GEM: Personeel & Organisatie
Afstudeerrichting: P&O vanuit bedrijfskundig perspectief
6 ECts

3.34 Effectiviteit van HRM

Een organisatie in ontwikkeling stelt voortdurend nieuwe eisen aan de richting, inrichting en verrichtingen van de personeelsafdeling, met het oog op hun toegevoegde waarde voor de organisatie. De effectiviteit van de HR-dienstverlening staat centraal, en welke emergente vormen van dienstverlening de moderne P&O ’er gaat aanbieden ter ondersteuning van de organisatie.

In wezen gaat het hier om het congruentievraagstuk binnen de organisatie, namelijk hoe de personeelsafdeling van waarde blijft in een bewegende en veranderende en wellicht complexere organisatie.
In de opdrachtles treft de student een aanleiding, doelstelling, analyse en een specifieke set aan onderzoeksvragen, aan de hand waarvan de praktijken van P&O wordt geanalyseerd.