3.31 Modern Personeelsbeleid


B3.1. Professionele leerweg
Personeel & Organisatie
6 ECts

3.31 Modern Personeelsbeleid

P&O behoort vanuit haar kennis en ervaring het optimaal inrichten van processen te ondersteunen door bijvoorbeeld de functies, rollen en verantwoordelijkheden te beschrijven de daaraan gerelateerde beloningen vast te stellen.
Daarmee komen we op het vakgebied van de sociotechniek, een bedrijfskundige stroming gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en de organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken.

Het thema duurzaam presteren kent drie deelonderwerpen:

  • De Double Diamond, een integraal model waarin de individuele en collectieve verantwoordelijkheden verbonden zijn, waardoor duurzaam presteren – door wealth en health te balanceren – mogelijk wordt.
  • Organisatie-energie gebaseerd op het werk van prof. Heike Bruch, als maatstaf voor duurzaam presteren.
  • High performance teams en organisaties, belicht vanuit Great Place to Work, De Waal en Lencioni.

In de verplichte variant passen studenten één thema toe op hun organisatie. Extra opdrachten gelden als keuzevak.