Toepassingsgericht onderzoek toegepast in het eerste jaar

SDO Hogeschool > Blog > Toepassingsgericht onderzoek toegepast in het eerste jaar

In 2018 heeft SDO Hogeschool het onderwijs van het onderzoek grondig op de schop gegooid en getest bij een van onze partners, een corporate academy. Inmiddels hebben we twee jaar ervaring met onze nieuwe aanpak.

De eerste positieve ervaring was een enthousiaste opleider – de corporate academy – die inzag dat deze nieuwe aanpak een groot voordeel kon opleveren voor hun bedrijf. Samen met deze opleider hebben we de aanpak van onderzoek aangepast en het vak onderzoek als practicum bij 175 studenten in het eerste jaar geïntroduceerd. De tweede positieve ervaring waren de terugkoppelingen van studenten en niet te vergeten de impact van hun onderzoek op de bedrijfsvoering!

De opbrengst?

…niet alleen de professionele ontwikkeling van medewerkers, maar ook meer omzet én verbetering van bedrijfsprocessen!…

 

De opleider zag dat studenten zeer serieus aan het werk gingen en dat zij aan de slag moesten met alles wat zij in lessen hadden geleerd. Een werkelijke integratie en toepassing van kennis in de gang van zaken van alledag.

Veel studenten vonden het maken van een onderzoeksvoorstel en de meest leerzame ervaring: al het geleerde moest worden aangewend en geïntegreerd om tot een oplossing van een probleem te komen. In plaats van alleen maar doen, moest er ook worden nagedacht, geanalyseerd, gepraat, geobserveerd, gesoebat, gemanaged en al het andere dat nodig was om tot een goed plan van aanpak te komen. Veel tijd ging zitten in het ontwikkelen van een probleemstelling en het analyseren daarvan. Maar wat een resultaten!

Veel problemen die werden aangepakt betroffen de derving in de detailhandel. Bij het oplossen van dergelijke problemen, werden alle betrokken processen grondig onder de loep genomen en verbeterd. Daardoor werd in sommige bedrijven de derving met enige procentpunten teruggebracht. Dat betekent in de detailhandel al snel tientallen duizenden euro’s meer omzet! Zo levert een investering in een opleiding van werknemers ineens geweldige veel op; niet alleen de professionele ontwikkeling van medewerkers, maar ook meer omzet én verbetering van bedrijfsprocessen!

De managers zagen dat er goede voorstellen op tafel kwamen, waarmee hun bedrijf of vestiging beter zou gaan functioneren. Zij zagen dat zij door deze aanpak gereedschap in handen hebben gekregen, waarmee zij hun business konden verbeteren. Onze studenten, hun medewerkers, voelden zich gezien en serieus genomen. Zij ervaarden dat zij meer capaciteiten hebben dan ze dachten en zij zagen hun carrièrekansen toenemen.

En wij, van SDO Hogeschool? Wij zijn natuurlijk enorm trots op het succes van deze aanpak, deze invulling van onderzoek op het HBO. Dit is het resultaat van de inspanningen van studenten alleen al in het eerste jaar!

De problemen die werden onderzocht waren ernstig, maar nog redelijk dicht bij de operatie. In de volgende jaren – het vervolg van de studie – worden de onderzoeksonderwerpen meer en meer complex.

Deze aanpak gaan we verder uitrollen, zodat ook andere bedrijven de toegevoegde waarde ervan gaan meemaken.

 

Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem contact met ons op: contact>>