Handige tips voor het financieren van je duale opleiding.

SDO Hogeschool > Blog > Handige tips voor het financieren van je duale opleiding.

Het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de kennis en vaardigheden van werkenden. 

Dit betekent dat leven lang leren niet alleen een modieuze slogan is maar bittere noodzaak.Werkenden behoren zich voortdurend te ontwikkelen, om veranderingen bij te benen, om relevant te blijven in het arbeidsproces en – heel belangrijk – te kunnen doen wat je graag zou willen doen. Wij mensen veranderen ook en soms blijkt dat je oude opleiding niet aansluit op wat je tegenwoordig graag wilt doen.

Nu is studeren naast je baan een behoorlijke investering in geld, tijd en inzet. Studeren kan ook leuk zijn.

In deze blog helpen we je met oplossingen hoe je een opleiding ook betaalbaar houdt:

  1. De werkgever betaalt de rekening.
  2. De overheid financiert jouw opleiding.
  3. De werkgever betaalt alsnog.

 

De werkgever betaalt de rekening
En terecht, want de opbrengsten komen ook direct terug in de organisatie. Wetenschappelijk onderzoek leert dat de kans te mogen studeren betrokken en bevlogen werknemers oplevert. Zij verspreiden nieuwe ideeën en lossen allerlei bedrijfskritische problemen in hun praktijkopdrachten.

Sommige bedrijven vragen om een business case. Een eitje. Zelfs eerstejaars studenten tonen in werkstukken significante besparingen aan. Genoeg redenen om je werkgever te laten dokken voor je opleiding.

 

De overheid financiert jouw opleiding
DUO biedt studiefinanciering, of het Levenlanglerenkrediet aan voor alle Nederlanders die jonger zijn dan 56 jaar en geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. Met deze regeling kun je toch geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Wanneer je de opleiding hebt afgerond heb je 15 jaar de tijd om het levenlanglerenkrediet terug te betalen. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

Ook de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) biedt diverse fiscale regelingen en subsidies om werkenden en werkzoekenden te stimuleren. Het is zeker de moeite waard om even te kijken of er een sector subsidie beschikbaar is binnen jouw branche.

 

Tot slot komt er begin 2022 een nieuwe regeling aan: het STAP-budget.

STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie. Met dit budget krijgt iedere burger een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000. Dit budget kun je zelf gebruiken om je verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten.

De werkgever betaalt alsnog
Sommige studenten investeren zelf in hun opleiding, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de diverse subsidiemogelijkheden, en zetten hun nieuw verworven kennis en vaardigheden commercieel in. Ze lossen problemen in hun werkomgeving op en reken daarna af, op basis van No Cure No Pay. Daar kun je nog aardig geld mee verdienen…

Een leven lang leren lijkt een voorwaarde te zijn geworden om inzetbaar te blijven. Kies dan ook een hogeschool die nadrukkelijk inzet op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve methoden, zoals SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde. Wij ondersteunen door flexibel en passend duaal onderwijs aan te bieden aan werkenden in Nederland.