Levenslanglerenkrediet

Levenslanglerenkrediet


Wilt u een opleiding volgen en bent u jonger dan 56 jaar? Als u geen recht (meer) hebt op reguliere studiefinanciering, kunt u bij DUO soms toch geld lenen om uw collegegeld of lesgeld te betalen. Met het levenlanglerenkrediet kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

De overheid wil werkenden en werkzoekenden, de individuele burger, stimuleren om zich te blijven scholen. Daarvoor zijn allerlei subsidieregels en aftrekmogelijkheden gecreëerd.  Surf naar https://www.nrto.nl/subsidies/ voor een actueel overzicht. Belangrijke mogelijkheden zijn:

 1. DUO: Levenslanglerenkrediet om particulieren (en reeds werkzaam) te ondersteunen.
  Bekijk hier de brochure over het Levenslanglerenkrediet:
  Brochure Levenlanglerenkrediet 2020-2021

 2. De overheid vervangt binnenkort de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- tot € 2.000,- per persoon.

Inschrijven

Download het inschrijfformulier. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekend op naar

info@sdo-hogeschool.nl

In te leveren documenten / gegevens

 • Volledig ingevuld aanmeldingsformulier
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, geen rijbewijs)
 • CV
 • Kopie diploma en cijferlijst hoogst genoten opleiding (minimaal MBO-4 of HAVO)
  – of –
  Assessment HBO Werk en denkniveau
 • Kopie getuigschriften van EVC’s
Vrijstelling aanvragen

Download het Aanvraagformulier Vrijstellingen. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekend op naar eb@sdo-hogeschool.nl

Stuur de vereiste bewijsstukken mee.

Inschrijf- en aanvraagformulieren

Inschrijfformulier

Aanvraagformulier Vrijstellingen

Deelnemersstatuut

Algemene voorwaarden & Onderwijs- en Examenreglement