Deeltijd of duaal onderwijs?

Deeltijd of duaal onderwijs?

Onderwijsland hanteert veel jargon. Veel termen die in de praktijk erg verwarrend zijn als je voor het eerst in aanraking komt met hoger onderwijs. Met name de begrippen ‘deeltijd, duaal en voltijds onderwijs’ scheppen onduidelijkheid. Want welke onderwijsvorm past het best bij jou en wat wordt er dan van je verwacht?
In dit artikel richten we ons met name op duaal onderwijs maar zullen ook kort toelichten wat de andere twee onderwijsvormen inhouden.

Voltijd onderwijs 

Bij deze onderwijsvorm ben je letterlijk ‘fulltime’ aan het studeren, doorgaans bij een bekostigde – door de overheid gesubsidieerde – instelling. Veel jonge en nog onervaren studenten volgen dergelijk onderwijs en doen later in hun studie werkervaring op bij stagebedrijven. De inhoud is meer theoretisch en casusgericht dan dat zijn aan concrete bedrijfskritische situaties kunnen werken.

IBHS, partner van SDO Hogeschool, biedt ook voltijdsonderwijs aan.

Deeltijd onderwijs 

Een deeltijdopleiding volg je naast je baan en wordt doorgaans gekozen door personen die een carrièreswitch overwegen. Het komt ook voor dat werkgevers financieel niet willen bijdragen (ze bestaan echt) en geen toestemming geven situaties in de organisatie als object van studie te zien.
De belasting van een deeltijdopleiding komt neer op ongeveer 20 uur per week, bovendien wordt van je verwacht dat je tijdens je studie stages loopt. Soms kiezen ZP’ers voor deze variant en werven opdrachten bij klanten waardoor zij zelf een passende werkkring organiseren. Feitelijk lijkt dit meer op duaal onderwijs.

Duaal onderwijs

Wanneer je kiest voor een duale opleiding ben je werkzaam in een voor de studie relevante werkomgeving waardoor je daarin je projecten en opdrachten kunt uitvoeren. Het is bij deze onderwijsvorm dus belangrijk dat je baan en werkomgeving aansluiten bij de studie die je kiest. Feitelijk vervul je al (gedeeltelijk) een functie op HBO-niveau. Het is essentieel dat je werkgever de ruimte geeft om kritisch naar de organisatie te kijken en instemt dat je je opgedane kennis direct in de praktijk toepast. Welke werkgever wil dit niet….?

Welk profiel heeft een duale student bij SDO?

Een duale student kenmerkt zich door zijn of haar betrokkenheid bij het bedrijf en behoefte om een langdurige (duurzame) relatie aan te gaan. De werkgever investeert in diens ontwikkeling en de werknemer wil een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van bedrijfsprocessen, terwijl hij of zij allerlei vaardigheden ontwikkelt en leert toepassen in de organisatie. Veel studenten ontwikkelen zich van operationeel georiënteerd tot veelzijdige bedrijfskundig professionals die zich met zichtbaar gemak  bewegen in een strategische beleidsomgeving.

Een goede samenwerking en verbinding tussen werkgever, hogeschool en student is voorwaarde. De werkomgeving moet aansluiten op het HBO-onderwijs, zodat de praktijkbegeleider ook een verantwoordelijkheid heeft de balans tussen studie en werk te helpen realiseren.

Dit is ook together-win! De student stimuleert diens eigen loopbaan en wordt meer waardevol voor diens collega’s en bedrijf.