De jeugd van tegenwoordig

De jeugd van tegenwoordig

Jongelui staan voor aanzienlijke uitdagingen. De meesten hebben voordat ze de arbeidsmarkt opgaan al een studieschuld, treffen een overspannen huizenmarkt en weten dat ze veel langer moeten werken.

Vergelijk deze generatie eens met de groep die nu afscheid neemt van de arbeidsmarkt, de babyboomers. Geboren net na de oorlog hebben zij decennialang de opbouw meegemaakt. Ieder dubbeltje omgedraaid en opnieuw geïnvesteerd totdat de welvaart manifest werd voor grote gedeelten van de bevolking. Kapitalisme was het gangbare systeem en uiteindelijk werd ook het neoliberalisme de dominante overtuiging.

Inmiddels zitten de jongelui met de brokken. Hun toekomst is het langst en hun belang bij verandering het grootst. Volgens weerdeskundigen is het komende decennium beslissend voor het klimaat van de komende vijfduizend jaar. En volgens Obama zijn wij de eerste generatie die iets merkt van de klimaatcrises en de laatste die er wat aan kunnen doen….

Ondertussen zijn alle instituties, ook het hoger onderwijs, afgestemd op wat ik de klassieke bedrijfskunde noem. De protocollen, beleidsstukken, colloquia zijn gericht op het behouden van de macht en het standhouden van de privilegieerde belangen. Die gaan van binnenuit niet veranderen. Daar kun je lang op wachten….

Wie gaan het voortouw nemen?

Ten eerste de jongelui van tegenwoordig. Zij zijn nog het minst beïnvloed door de dominantie van de eenduidige aanpak van neoliberale kapitalisme en als geen andere generatie staan zij open voor de nadelen die dit systeem heeft veroorzaakt.

Zij weten van het klimaat, zij kennen de topsalarissen van bankiers en armoede hier en in andere delen van de wereld. Ze weten van de malversaties van farmaceuten en oliemagnaten. Ze weten van de trollenfabrieken in Rusland en de talrijke bedreigingen van de democratie wereldwijd. Ze weten dat marketeers liegen, dat fast food niet goed voor je is en dat ecosystemen hollend achteruitgaan, dat insecten sterven, dat slavernij nog altijd bestaat en dat onze kleding door hen wordt gemaakt. Zij weten dat grote bedrijven veel te weinig belasting betalen en kunnen weten dat indien ze dat allemaal wel zouden doen je van dit geld alle burgers van de EU maandelijks 500 euro basisloon zou kunnen geven.

Stel je eens voor dat jongelui aan een business school zouden willen studeren…. Dan komen ze van een koude kermis thuis. Want alle bekende business school blijven keurig binnen de lijntjes van het dominante systeem. Allemaal?

Nee, SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde start met het benoemen van verschillende paradigma’s en laat de voordelen en de nadelen zien van de klassieke aanpak en laat vooral zien dat er alternatieven zijn die wel bijdragen aan oplossingen voor de lange lijst van uitdagingen.

Zijn we dan afhankelijk van het kritisch vermogen van jongelui. Niet geheel. Er is een tweede doelgroep die belang heeft bij de alternatieve aanpak: het bedrijfsleven. Zij mopperen al langer dat de afgestudeerden nauwelijks aansluiten op de benodigde kwalificaties. Zij staan namelijk aan het front van de exponentieel versnellende technologische ontwikkelingen en merken als eerste dat de normen van de klassieke bedrijfskunde hevig in de weg staan. In plaats van de hiërarchische machtsstructuren hebben zij tegenwoordig meer belang bij wendbaarheid en veerkracht. Dit vraagt om andere organisatievormen, andere leiderschapsstijlen en een andere vorm van betrokkenheid van medewerkers. Organisaties met ambities lopen vast in de oude structuur, het oude op macht en beheersing gerichte paradigma en moeten bewegen naar de periferie, op zoek naar nieuwe werkvormen, nieuwe manieren om hun ambities te helpen realiseren.

SDO wil partner zijn van organisaties met ambities. Het SDO-netwerk is beschikbaar om nieuwe wegen te traceren en door moderne onderwijsvormen de benodigde kennis, methoden en ervaringen vrij te maken voor de spelers in het veld. Studenten met ambities begeleiden wij naar gecertificeerde eindniveau’s, terwijl zij met hun proeven van bekwaamheid hun werkgevers faciliteren in de transformatie naar nieuw, meer effectieve organisatievormen en meer duurzame performance niveaus.

Geïnteresseerd?

Bel met 085 130 3530 of mail naar marcel@vanmarrewijk.nl