Samen sterk

Samen sterk

“SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde ondersteunt mensen en organisaties
in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces naar effectiviteit, duurzaamheid en inclusie.”

De wereld verandert immers snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken. Het moet anders. In deze evolutionaire sprong is lerend en innoverend vermogen nodig om een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst te creëren met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem.

SDO wil hieraan bijdragen, door het leren dichter op de werkvloer te brengen; door nieuwe beproefde kennis en vaardigheden beschikbaar te stellen; door eigentijdse vaardigheden te stimuleren en innovatieve leervormen aan te reiken.

Wij willen het beste uit organisaties en mensen halen en helpen daarom studenten hun talenten te ontdekken, hun leerstijl te optimaliseren, en hun eigen passie te vinden.  Zij ontwikkelen zich als professional en als persoon, waardoor ze een positieve impact kunnen creëren, in winkels, fabrieken, gemeenten en ministeries…

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde integreert de effectieve, in de praktijk bewezen aanpak van de traditionele bedrijfskunde – gerelateerd aan de paradigma’s van Autoriteit (macht) en Beheersing (resource-oriëntatie) – met de recente bedrijfskundige ontwikkelingen die een antwoord zijn op de complexe uitdagingen die de meest organisaties tegenwoordig ervaren (Communicatief paradigma). Een en ander is gestructureerd aan de hand van de Cubrix, een integraal bedrijfskundig raamwerk, waardoor alle bedrijfskunde modulen fraai op elkaar aansluiten en vakken niet langer als ‘los zand’ ervaren worden.

De vorm van ons onderwijs
De student en diens leerbehoefte staan centraal. Dat betekent dat diens leerstijlvoorkeur ons uitgangspunt is. Vandaar dat SDO een breder aanbod van leermogelijkheden aanbiedt – auditief, visueel, sociaal, individueel, of juist teamgericht. Wij onderscheiden Klassiek (klassikaal), Blended Learning en E-learning. Met het eerste onderscheiden we ons niet, maar wanneer er behoefte blijkt voor deze variant kan dit nog steeds. Onze focus is op een Blended HBO, waarin op slimme wijze e-learning wordt gecombineerd met (e)-coaching en sociale contactmomenten waarin juist interactie en oefenen centraal staan. SDO wil ook nadrukkelijk een ONLINE HBO zijn door een compleet bedrijfskunde programma geheel online aan te bieden.

De keuzemogelijkheden zijn ruim, zodat naast verplichte modulen veel ruimte is voor keuzevakken en zelfs voor eigen inbreng.

Impact op leren en ontwikkelen
Door individuen te begeleiden tot bedrijfskundige professionals, ontstaat een positieve impuls op de werkvloer en direct doorwerkt in de performance van het team en de organisatie. Als tegelijk de organisatie haar leren en ontwikkelen afstemt op haar doelstellingen en ambities ontstaat alignment, verbinding en focus. Dit vergt enige maturiteit van de ‘huisacademie’: coördineren zij de trainingen voor individuen; bieden zij zelf een opleidingsaanbod, of organiseren zij daadwerkelijk het leren en ontwikkelen in afstemming met alle andere afdelingen, inclusief de directie…Dit laatste biedt krachtige mogelijkheden en SDO is met name gericht op organisaties die een dergelijke aanpak voorstaan.

Kennisnetwerk
SDO Hogeschool ontwikkeld een netwerk van lectoraten, erkende experts op specifieke bedrijfskundige thema’s. De lectoren beschikken over een degelijke wetenschappelijke basis en netwerk en hebben zich als expert ook in de praktijk bewezen. Hun kennis en ervaring wordt geborgd en ontsloten via de modulen van SDO Hogeschool en komen zo beschikbaar aan de studenten en hun werkgevers.

Het SDO-kennisplein is een collaborative van de kennisbrengers, het product van alle lectoraten en het is dan ook in mede-eigendom van alle lectores. Dit kennisplein is niet alleen bedoeld voor de studenten van de titelprogramma’s (associate -, bachelor – en master degree), maar komt ook beschikbaar van organisaties die deze relevante kennis dicht op de werkvloer wil kunnen aanbieden aan professionals. Dit kan via abonnementen. De omzet wordt naar rato verdeeld over alle partijen die waarde hebben toegevoegd: naast kennisinbreng; ook productie en ontwerp; kennisbeheer; en relatiebeheer.

Er is veel aanbod en het is lastig voor potentiële deelnemers het ‘kaf van het koren te scheiden’. Wij letten in ieder geval op de volgende kwalificaties:

  1. Het predicaat ‘HBO-waardig
  2. Duidelijk differentiatie naar opleidingsniveaus (propedeuse, Associate degree, Bachelor en Master)
  3. Drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkeling; bedrijfskundig vakmanschap en toepassingsgericht onderzoek
  4. Blended of geheel Online
  5. Verschillende afstudeerrichtingen: commercieel, publiek en sectoraal
  6. Vele minoren (accentprogramma’s)
  7. Multidisciplinair

Toekomstbeeld
Met dit aanbod kan SDO kleinschalige HBO-projecten – zelfs (inhouse) hogescholen, net als in Maassluis – overal in Nederland aanbieden. En ook nog op maat aanpassen aan lokale behoeften en bijzonderheden. In bedrijven; sector/brancheorganisaties; regio’s; in en met gemeenten, kortom overal waar wij goed mee kunnen samenwerken, met partijen die onze ambities en bedoeling willen volgen.