Moderne bedrijfskunde

 Alle modulen zijn gerelateerd aan de fasegewijze en
context gerelateerde visie op bedrijfskunde,
waardoor er geen ‘losse vakken’ zijn,
maar juist de samenhang betekenisvol wordt.

 

 

Exponentiële ontwikkelingen

De wereld verandert snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken.
Het moet anders.
En het kán ook anders!

Prof. Eddie Obeng wist de de dramatiek van ons huidige tijdsgewricht samen te vatten in één beeld. Hij combineerde het exponentiële tempo van veranderingen met de lineaire ontwikkeling van ons leervermogen.

Vóór het snijpunt van de twee lijnen is de omgeving relatief stabiel en voorspelbaar, waardoor organisaties werkwijzen, structuren en culturen ontwikkelden die aansluiten op het machts- en beheersingsparadigma, de traditionele bedrijfskunde

Voorbij het snijpunt is de complexiteit hoog. Sommige spreken van de vuca-wereld (volatile, uncertain, connected, ambigeous). De dynamiek en onvoorspelbaarheid van de omgeving dagen organisaties uit veerkrachtig te zijn, flexibel, responsief en wendbaarheid en dat herken je terug in de manifestaties van alle bedrijfskundige domeinen.

Een en ander is samengevat in de Cubrix Organisatiematrix, en weergegeven als vijf opeenvolgende iconische structuurtypen, geschikt voor oplopende niveaus van complexiteit.

 

Eigentijdse inhoud

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteert een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Organisaties zijn immers open systemen die reageren op contexten met verschillende niveaus van complexiteit, van stabiel en voorspelbaar tot zeer complex en chaotisch. 

SDO hanteert de Cubrix, een driedimensionaal bedrijfskundig raamwerk van organisatiestadia en ontwikkelpaden (van Marrewijk, 2011, 2014). Zodoende zijn alle bedrijfskundige domeinen (zie het Global Excellence Model) gerelateerd aan opeenvolgende ontwikkelingsniveaus (afgeleid van Spiral Dynamics Integral). Hierdoor is een geïntegreerde benadering van het complete bedrijfskunde programma ontstaan en worden modulen door de studenten niet langer als ‘los zand’ ervaren.

Door de fasegewijze insteek ontwikkel je beter inzicht in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling en de mogelijkheden voor performance-verbetering. Door de inhoud van de verschillende bedrijfskundige domeinen te relateren aan de ontwikkelniveaus ontstaat meer samenhang en diepte in kennis en toepasbaarheid. De opleiding biedt meer toegevoegde waarde.