Duale opleiding

SDO Hogeschool > Studeren bij SDO > Duale opleiding

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van beslissingen die worden genomen in de organisatie? Wil je effectief bijdragen en invloed hebben op beslissingen? Wil je de organisatie helpen verbeteren en wellicht een stap zetten naar een daarbij horende functie?

Dan is dit de studie die je opleidt om juist dat te doen.

  • De Bachelor studie Bedrijfskunde is in principe een vierjarige opleiding.
  • In de Propaedeuse krijg je een overzicht van alle vakken die tezamen de bedrijfskunde vormen.
  • In het tweede jaar kan je je specialiseren voor een AD programma, waarmee je de titel 'Associate degree' behaalt.
  • In het derde en vierde jaar vindt een verdiepingsslag plaats waarin gekeken wordt naar de complexiteit.

Bij SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteren wij een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Deze benadering is pas recent relevant geworden, omdat in het huidige tijdsgewricht het tempo van verandering exponentieel toeneemt.

De HBO opleiding (Moderne) Bedrijfskunde richt zich eerst op methoden en technieken die aansluiten op een relatief stabiele en voorspelbare bedrijfsomgeving. Naarmate de studie vordert komen steeds meer complexe vraagstukken en interactieve methoden aan bod. De opgedane kennis wordt binnen opdrachten en modules toegepast op de praktijk.
De duale studie Bedrijfskunde kent drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Deze leerlijnen bestaan uit modules die in twee jaar gezamenlijk opbouwen tot het Associate degree en in vier jaar tot het Bachelor Degree.

Bedrijfskunde heeft betrekking op een aantal vakgebieden zoals systeemleer, gedrag van mensen in organisaties, financiën, recht, verandermanagement, strategie en marketing, om een aantal te noemen. Bedrijfskunde geeft je gereedschappen, waarmee je bedrijven kan verbeteren in hun ‘performance’, bezien vanuit de menselijke kant en de businesskant. Bedrijfskundigen worden ingezet als consultants, zowel intern als extern, of als managers. 

Studielast duaal onderwijs

In het duale onderwijs wordt je geacht al werkzaam te zijn op een functie op HBO niveau.
We passen hierbij de zogenaamde 10/20/70 regel toe.

Dat wil zeggen dat je voor elk studiepunt:
   circa 3 uur les krijgt, in de vorm van hoorcolleges – al dan niet online -, werkcolleges en coachingsgesprekken
   circa 6 uur aan zelfstudie moet besteden
   circa 19 uur besteedt aan het toepassen van de nieuwe kennis in je werk. Dit kost feitelijk geen extra studietijd.

1 studiepunt(EC) staat gelijk aan een formele studiebelasting van 28 uur. 

 Ben je geïnteresseerd? Schrijf je nu in.

 Wil je meer informatie?