Joost van Daalen

Joost van Daalen

Lector Verpleegkunde

Als lector verpleegkunde – en voorheen als manager van verpleegafdelingen – werkt Joost aan de integratie van moderne bedrijfskundige kennis in de dagelijkse praktijk van een ziekenhuisorganisatie. Hij ontwikkelde een bottom-up reconstructie met effectieve top-down facilitering. Daarin worden verpleegkundige- en medische werkprocessen op een duurzame wijze verweven. Eigentijdse programma’s als Value Based Healthcare en de Presentiebenadering (prof. Andries Baart) vormen het raamwerk voor het programma. Theoretische (bedrijfskundige) kennis en praktische ontwikkelingservaringen worden op een unieke manier met elkaar in verband gebracht.

Biografie

Joost van Daalen is van huis uit verpleegkundige. Hij volgde verschillende opleidingen gericht op het management, onderwijs en de innovatie van de gezondheidszorg. Hij heeft vele jaren ervaring in het management van verpleeg-, ziekenhuis en een eigen bedrijf. De rode draad in zijn werkzame leven is het onderzoek naar mogelijkheden tot innovatie van het verpleegkundig werkproces. Vaste waarde is dat theoretische (bedrijfskundige) kennis en praktijk (verpleegkundig en medisch handelen) op een gebalanceerde manier verweven moeten worden. Alleen op die manier kunnen de primaire processen leidend worden en de basis vormen voor de inrichting van een gezonde organisatie.
De laatste 10 jaar was Joost hoofd van een omvangrijke klinische afdeling in een academisch ziekenhuis. Op die plek is hij er in geslaagd zijn ideeën over een duurzaam effectieve wijze van organiseren van de primaire processen te realiseren. Hij is bezig over zijn ervaringen een boek samen te stellen.

Joost’s visie op de gezondheidszorg is dat hij in het lopende decennium een grondige innovatie van verpleegkundige- en medische werkprocessen zal moeten ondergaan. Daarmee kunnen zijn kwaliteit en beschikbaarheid voor de decennia er na duurzaam geborgd worden.

Joost woont in Amsterdam, fietst veel en graag en is een enthousiast Flight Simulator piloot.