j.rouma@sdo-hogeschool.nl
085 – 130 3532
Blaak, Rotterdam

Jan Rouma

Lid van College van Bestuur, kwaliteit van onderwijs

Jan Rouma (1959) is psycholoog/methodoloog en bedrijfskundig onderzoeker. Hij heeft het de onderzoeksmethodologie ontwikkeld waarmee SDO-Hogeschool het onderzoeksonderwijs heeft ingericht. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van onderzoek in het hoger onderwijs en in het uitvoeren van onderzoek in opdracht van bedrijven.

Biografie

Jan Rouma heeft bij aanvang van zijn carrière als docent statistiek en onderzoekmethodologie in het HBO veel studenten begeleid bij het opzetten en uitvoeren van hun onderzoek. Zijn specialiteit is het formuleren van adequate probleemstellingen en het vervolgens opzetten en uitvoeren van gedegen onderzoek om betrouwbare adviezen te kunnen geven.

Na de periode in het hoger onderwijs heeft hij bij verschillende adviesbureau’s en in de vakbeweging als consultant gewerkt: eerst bij Berenschot Beloningsmanagement (beloningsonderzoek), daarna bij de toenmalige MHP-vakcentrale (Pensioen en Sociale Zekerheid), vervolgens als senior manager en MT-lid bij de Human Capital Group van Deloitte (functiewaarderen en belonen) en tot slot bij de Algemene Vereniging Schoolleiders  (LumpSum bekostiging), en als onderhandelaar op het ministerie van OCW (invoering van het onderwijsnummer in het PO).

Sinds 2006 heeft hij een eigen adviesbureau, waarin hij bedrijfskundige onderzoeken heeft gedaan rondom sociaal wetenschappelijke thema’s, arbeidsvoorwaarden, het toepassen van steekproeftechnieken. Hij heeft ook adviesopdrachten gedaan aangaande het ontwikkelen van een adequate probleemstelling en vervolgens het ontwerpen van een systematische aanpak voor het oplossen van een probleem en de implementatie van oplossingen.

Sinds 2017 is hij verbonden aan SDO-Hogeschool, als bestuurder en lector onderzoek. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijs op het gebied van onderzoek en statistiek.

Opleidingen

  • Drs/Master, Psychologie, Universiteit van Amsterdam, 1984
    Major Methodologie
    Minor onderwijskunde

Publicaties