Arie Voorburg

Lector Regeneratie

Arie Voorburg, werkzaam bij Arcadis Innovation & Business Development en (gast) docent en onderzoeker bij verschillende universiteiten. Deed zijn levenservaring op als officier bij de koopvaardij en marine. Eenmaal aan wal verdiepte hij zich in studies systeemecologie (co-evolutionaire complexe systemen, kwantumbiologie), biofysica en filosofie en raakte gefascineerd door het stedelijke fenomeen; de stad in al haar facetten. Arie is al 30 jaar actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe –stedelijke- systemen.

Lectoraat

Het komende decennium zal bepalend zijn voor de rol en positie van de mens in de toekomst. We worden geconfronteerd met een existentiële vraagstukken. De verwachte wereldbevolking van meer dan 9,7 miljard tegen 2050 vormt een enorme uitdaging in het voorzien van voldoende energie, voedsel en water, gezondheidszorg etc. Gelijktijdig  transformeren onze activiteiten de atmosfeer, oceaan en landoppervlakken van de aarde op een schaal en omvang die niet eerder zijn gezien in de afgelopen duizenden jaren van de menselijke geschiedenis. Deze veranderingen bedreigen gezonde planetaire functies en sociaaleconomisch welzijn

De moderne wereld wordt voortdurend ge(her)vormd door het knooppunt van economie, de waardering van de natuur, sociaal-culturele ontwikkelingen, de destructieve maar kosteneffectieve productiepraktijken en door de exorbitante consumptie van grondstoffen, door sommigen.

Leiderschap

De toekomst is nu en de uitdagingen (en kansen) van morgen worden bepaald door de keuzes van vandaag. Maar de toekomst is niet meer wat het was. De wereld is veel complexer, betwist en competitiever dan voorheen – en verandert in een ongekend tempo. Het onderling verbonden en onderling afhankelijke karakter van nationale en mondiale aangelegenheden doet een beroep op dynamische beleids- en besluitvorming, veerkracht, een strategische vooruitziende blik en anticiperend bestuur. De transitie en de daarmee gepaard gaande uitdagingen vragen om het  inslaan van compleet nieuwe innovatierichtingen.

Dit behelst niet alleen nieuwe technologie, maar ook fundamentele veranderingen in sturing, gedrag en samenwerking etc.: een nieuwe benadering is nodig, die de traditionele dualiteit van overheidsactivisme en marktdenken overstijgt.