Effectiviteit: future-proof professionals

“Door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit leren studenten hun eigen kwaliteiten en drijfveren kennen.
Ze ontwikkelen eigentijdse vaardigheden door onder meer een onderzoeksgerichte en stimulerende didactiek.”

Persoonlijke ontwikkeling

Een hogeschool mag – naar de visie van SDO – zich niet beperken tot het aanbieden van kennis en het beoefenen van vaardigheden. Een student is immers geen ‘leeg vat’ dat vol gestopt kan worden met kennis. “Het doet ertoe wie jij bent en hoe jij omgaat met die kennis.”
Wij mensen zijn geen resources, maar unieke individuen die hun eigenheid behoren te ontplooien, hun agency uit te drukken en hun drijfveren te ervaren. ‘Ken u zelve’ stond niet voor niets gegrafeerd op een van de oudste tempels ter wereld.

Houding, ethiek, timing en zelfbeeld voegen waarde toe bovenop de inhoud, kennis en kunde die iemand etaleert. De persoonlijke ontwikkeling is zelfs de basis! De cognitieve kwaliteiten van studenten krijgen nog meer impact indien ook andere persoonlijke kwaliteiten aandacht krijgen, zoals de emotionele, psychologische, sociale en spirituele dimensies van ons menszijn.

Lees verder in de informatie over de persoonlijke leerlijn.

Fit, future-proof of toekomstvast

Studenten leren hun verworven kennis en vaardigheden effectief toe te passen en mensen aan zich te binden, te motiveren en te inspireren. Zij weten hoe bedrijfskritische problemen opgelost en ongewenste situatie verbeterd kunnen worden en dus ook hoe je de performance van organisaties voortdurend kunt verbeteren.

Uiteindelijk kunnen studenten de context van en situaties in organisaties adequaat duiden en analyseren; zij kunnen de complexiteit van hun omgeving inschatten en weten hoe hier het best op gereageerd kan worden; welke structuur effectief aansluit; welke leiderschapsstijl het best past; welk type strategie en innovaties nodig zijn; en welke interventies de grootste impact zullen hebben.