4.08 Systeemdenken en complexiteit4.08 Systeemdenken en Complexiteit
Professionele leerlijn
4 EC

4.08 Systeemdenken en complexiteit

In deze module worden systemen en complexiteit op een praktische wijze uitgelegd. Waaraan herkent men complexiteit, op welke wijze kan men er betekenis aan geven en hoe kan men ermee omgaan? Daarbij helpt het om te weten wat verstaan wordt onder ‘een systeem’ en wat het verschil is tussen lineaire en niet-lineaire processen. We doen dit onder andere met behulp van het Cynefin-raamwerk van Snowden en Boone. We gaan aan de hand van een aantal casussen in op de relatie tussen complexiteit en veiligheid en gaan op zoek naar de invloed van complexiteit op het veilig organiseren van werk.
Als afsluiting van de module gaan de studenten zelf op zoek naar de aanwezigheid van complexiteit in een organisatie. Door zichzelf in een vreemde organisatie onder te dompelen heeft men de mogelijkheid om interacties van dichtbij te observeren. Welke dynamiek is er waar te nemen en welke mate van complexiteit valt hierin te ontdekken? Hoe kan men de ‘leefwereld’ van de onderzochte organisatie duiden?