4.04 Risicomanagement en crisesbeheersing4.04 Risicomanagememt en crisesbeheersing
Professionele leerweg
4 EC

4.04 Risicomanagement en crisesbeheersing

In deze module belichten we allereerst het fenomeen “drift into failure” (Dekker, 2013), waarbij met het uitblijven van zichtbare incidenten veilheidsmarges eroderen. Aan de hand van “Safety Leadership” (Boer, 2021) leren we hoe veiligheid enigszins geborgd kan worden met behulp van discussies over risico en het bouwen van expertise.

Vervolgens gaan we dieper in op formele risicomanagementprocessen en bouwen we een stevig wetenschappelijk fundament hiervoor aan de hand van de video’s en het boek van Aven en Thedki (2023) over Risk Science. We gaan ook in op het voeren van risicodialogen (Van Staveren, 2023) om de gehele organisatie te betrekken bij risicobeheersing, en behandelen ook nadrukkelijk de keerzijde van doorgeschoten voorzorgsmaatregelen. We sluiten de module af met het beheersen van eventuele crisissen aan de hand van het boek van Zanders (2022).