1.03 Procesmanagement en logistiek


P03 – Professionele leerweg
6 ECts

1.03 Procesmanagement en logistiek

Procesmanagement is met name in het beheersingsparadigma hét organisatiegebied dat het meest bijdraagt aan de performance van een organisatie. Voor doelgerichte, effectieve en prestatiegedreven organisaties is het namelijk van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie beter, sneller en goedkoper kan produceren dan concurrenten.

Gedeelten van Thuis en Stuive worden herhaald, het boek Werken met Logistiek van Visser en Goor zelfstandig bestudeerd en er is leerstof beschikbaar op het SDO Leerplein.

De proceskennis en de toepassing op logistiek wordt getoetst met multiple choice vragen. Bovendien schrijven de studenten hun eerste werkstuk over de modellering en de analyse van een concreet proces in hun werkpraktijk.