3.81 Moderne economie en duurzame ontwikkeling


B8.1 De Nieuwe Economie en duurzame ontwikkeling
Professionele leerweg
Duurzame ontwikkeling
6 ECts

3.81 Moderne economie en duurzame ontwikkeling

Hard core kapitalisme, bekend als de Anglo-Amerikaanse benadering, wordt op steeds meer plekken als de boosdoener gezien van veel problemen die we tegenwoordig ervaren. Climate warming, uitputting van fossiele grondstoffen, verontreiniging van het milieu (CO2-uitstoot, plastic soep, etc), maar ook de toenemende economische ongelijkheid vraagt een andere rol van (supranationale) overheden, maar zeker ook een andere definitie van de economie. Er is behoefte aan een economie die inclusiever, transparanter, en eerlijker is. Eén die externaliteiten beprijst zodat de vervuiler betaalt en economische marktwerking betere uitkomsten kan genereren.

Het boek de Donut economie (2017) van Kate Raworth wordt bestudeerd, zo ook het gedachtegoed van Klaas van Egmond (Een vorm van beschaving, 2010). Van Egmond wist als directeur van het RIVM al jaren dat de voorspellingen van de Club van Rome (Limits to growth, 1972) uitstekend bleken. De vraag is: Hoe gaan we met deze kennis om, nu wij weten dat dat de wereld door toedoen van de mensheid significant verandert?