3.46 Cross Cultural Management


B.46 Cross cultural Communication
Professionele en persoonlijke leerweg
4 ECts

3.46 Cross Cultural Management

Ons verlangen om contact te maken met andere mensen is universeel, maar het doorbreken van interculturele communicatiebarrières kan een uitdaging zijn. De te bestuderen boeken dragen bij het inzicht dat de oorzaak van internationale miscommunicatie vaak zijn wortels vindt, niet in gebrek aan respect, maar in andere culturele conditioneringen.

De te bestuderen boeken zijn:

  • Schneider & Barsoux (2003) Intercultureel Management; of Janssen, P. (2022) Interculturele competenties;
  • Jacobs (2021) Cross-Cultural Communication