3.22 Business development


B2.2 Professionele leerweg
Strategie & Innovatie
6 ECts

3.22 Business development

Business development is gericht op het creëren van langetermijnwaarde voor het bedrijf en de externe klanten door kansen om te zetten in concrete ‘proposities’ voor groei. Deze methode is gericht op de organische groei van het bedrijf door het ontwerpen en verbeteren van diensten en producten in reeds bestaande en/of nieuwe markten.
Uiteraard is business development nauw verwant aan het organisatiegebied innoveren, maar Bizdev redeneert vanuit de gehele organisatie en checkt de noodzakelijk voorwaarden en de mogelijke impact voor de gehele organisatie, terwijl een innovatieopgave op een specifiek product of proces betreft.

Met aandacht voor een van de best verkochte managementboeken van de afgelopen jaren – ‘De blauwe oceaan’ – van Kim en Mauborgne (2005/2015).
Optioneel kan het tweede thema – Marktanalyse en scenarioplanning – als groepsopdracht worden uitgevoerd.