3.21 Verdieping Strategie en Beleid


B2.1 Professionele leerweg
Strategie
6 ECts

3.21 Verdieping Strategie en Beleid

Een strategie geeft aan hoe een organisatie haar doelstellingen en ambities wil realiseren, waardoor de richting, aanpak en inrichting van de organisatie geconcretiseerd worden en indien ‘smart’ geformuleerd, de verrichting – de impact van de strategie en het beleid – geëvalueerd kan worden.
Deze module start met een analyse van managementboeken van McKinsey auteurs, beginnend bij Peter & Waterman (In search of Excellence, 1982) via verschillende boeken van Collins tot uiteindelijk Laloux’ Reinventing organizations (2015).

Verdieping van verschillende facetten van strategie
In opeenvolgende lessen worden verschillende strategiemodellen besproken die op diverse facetten van het strategieproces ingaan:

  • De rol van missie, visie en identiteit
  • Ideaaltypische strategieën, bijvoorbeeld van Porter en Wiersma & Tracey
  • Dynamieken in het strategieproces adhv het vierfasenmodel van Hardjono
  • Stakeholderdialoog adhv Cooperrider’s Appreciative Inquiry
  • Duurzaam presteren adhv Keller & Price en   Van Marrewijk’s Double Diamond
  • Besturen en monitoren in complexe omgevingen.

Naast de lessen verwijzen we naar samenvattingen opgenomen in het overzicht van managementmodellen op de site van SDO.nl.