2.11 Bestuurskunde


AD11 Bestuurskunde
Professionele leerlijn
5 ECts

2.11 Bestuurskunde

(Semi)publieke organisaties functioneren in de  context van het het openbaar bestuur: de politiek, democratische besluitvorming en de verschillende geledingen van de overheid. Het doorgronden van de verschillende vormen van samenwerking, afstemming en taaksplitsing zijn cruciaal voor het functioneren van publieke organisaties en overheidsbedrijven.

In “Foutje moet kunnen – Hoe machthebbers beslissen over wonen, welzijn en onderwijs” (2022) signaleert Klaas Mulder een ontspoord systeem van de verzorgingsstaat.  Hij typeert vier type crises:  een prestatiecrisis, een vertrouwenscrisis in de politiek, een crisis in het herkennen van urgentie en een crisis in de controle van de machthebbers. Kortom, een weerbarstige wereld die beter georganiseerd moet worden!