2.09 Projectmatig werken


AD09 Professionele leerweg
5 ECts

2.09 Projectmatig werken

Het bedrijfskundig deelgebied projectmanagement wordt vanuit een fasegewijs perspectief benaderd, omdat de complexiteit van een tijdelijke opgave of project erg kan verschillen. Dit betekent dat projectmanagement zich moet afstemmen op de context en dus haar benadering moet aanpassen. Projectmatig werken impliceert dat je kwaliteiten, middelen, besluitvormingsproces en projectmanagementstijl afstemt op de complexiteit om een project succesvol te (helpen) realiseren.