2.07 Interne analyse en strategieontwikkeling


AD07 – Interne analyse
Professionele leerweg
6 EC

2.07 Interne analyse en strategieontwikkeling

In deze module staan de achtergronden en de impact van een integraal analyse-instrument die studenten leren toepassen op hun eigen organisatie (eenheid): een auditschema op basis van het Global Excellence Model (GEM).

De kracht en kwaliteiten van de interne organisatie worden geanalyseerd en verwerkt in een beleidsnota als input voor  strategieontwikkeling.