2.06c Inkoop- en supply chainmanagement


AD06c Professionele leerweg
Secundaire processen
3 ECts

2.06c Inkoop- en supply chainmanagement

Een effectief inkoopbeleid draagt bij aan het concurrentievermogen van een commerciële organisatie. Het inkoopbeleid beïnvloedt de kwaliteit, de doorlooptijd en de kosten van producten en dienstverlening en is dus net zo relevant voor (semi)publieke organisaties.

Hoe organiseer je het inkoopproces? Wanneer besluit je tot zelf iets maken en wanneer koop je het in? Welke inkooprelaties zijn strategisch relevant en wat behelst supply chain management?