2.04 Cubrix Veranderkunde


AD04 – Cubrix Veranderkunde
Professionele leerweg
4 ECts

2.04 Cubrix Veranderkunde

Hoe kunnen organisaties zich adequaat aanpassen aan hun omgeving, zich ontwikkelen en zich verbeteren?
Hoe geef je leiding aan verandertrajecten? Welke verandermethoden lenen zich het best gezien de omstandigheden?

In plaats van individuele verandermethoden te bestuderen – uit een breed repertoire van honderden methoden – is het effectiever het veranderproces te doorgronden. De Cubrix stelt dat er vier veranderambities zijn – vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die kunnen worden uitgevoerd in de veranderstijl van de op dat moment dominante organisatievorm.