2.02 Externe analyse en complexiteit


 

AD02 – Professionele leerweg
4 ECts

2.02 Externe analyse en complexiteit

Een organisatie – commercieel of publiek – is afgestemd op de omgeving en levert waarde met diens producten en diensten of houdt op te bestaan. Een organisatie is immers een open systeem en ondervindt dus voortdurend invloed vanuit haar context – het relevante markt- of verzorgingsgebied en de externe stakeholders – waarop het een passend antwoord moet geven.

De belangrijkste uitdagingen van de organisatie – en met name het niveau van de complexiteit ervan – zijn bepalend voor de benodigde kwaliteiten, de organisatie-inrichting en daaraan gerelateerde werkwijzen. Uitgaande van de complexiteit van de omgeving blijkt de ene organisatievorm geschikter dan de andere.

In deze module staat het leren kijken naar de externe omgeving en het ontdekken van de relevante trends en ontwikkelingen centraal.
Welke situaties doen zich voor, welke (evolutionaire) processen zijn actief en welke ontwikkelingen in de omgeving van jullie organisatie zijn relevant?

De complexiteit van de uitdagingen worden vervolgens beoordeeld op de mate van complexiteit. Daarvoor wordt het VUCA-schema gehanteerd.