Begeleiding: formatief toetsen

 “De formatieve en summatieve toetsvormen meten de ontwikkeling van de student en motiveren het leerproces.
Met name in duale leertrajecten worden veel modulen afgerond met een adviesrapport
waardoor de student direct toegevoegde waarde creëert voor diens werkgever.”

Toetsvormen

SDO maakt veel gebruik van ‘formatief’ toetsen, met name door de inzet van de memotrainer als leer- en instructiemiddel. Wij hebben graag dat kennis indaalt in het langetermijngeheugen waardoor je veel langer baat hebt bij de kennis die je opdoet.

Ieder module wordt afgesloten met een summatieve toets, vaak gekoppeld aan een beroepsproduct of werkstukken meetellen voor de cijferlijst.

Presenteren en sereous gaming maken ook onderdeel uit van de toetsvormen.

“Autonoom en creatief leren en denken wordt ondersteund
door bijvoorbeeld games, gamificatie, scenariogericht werken en het informele leren.”