Effectiviteit: Beroepspraktijk en de organisatorische context

SDO Hogeschool > Bedrijfskunde studeren bij SDO > Effectiviteit: Beroepspraktijk en de organisatorische context

“Een dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt.
Studenten creëren onmiddellijk meerwaarde met hun studie,
door in adviesopdrachten hun kennis direct toe te passen in het eigen bedrijf!”

Hoog rendement

SDO Hogeschool is primair gericht op werkenden met een ambitie zich als professional en als persoon verder te ontwikkelen. SDO biedt een degelijke en eigentijdse basis van bedrijfskundige kennis en vaardigheden en leert hen een kritische en onderzoekende houding.

Weinig investeringen renderen zo goed als het ontwikkelen van professionals die daardoor hun talent ontplooien, hun potentie beter benutten en meer toegewijd en bevlogen raken. Met het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden vergroten zij hun effectiviteit en ondersteunen ze de resultaten van hun teams en organisaties. De opbrengst van afzonderlijke studies leveren dikwijls meer op dan de totale opleidingskosten van de student.

Competentiegericht

De opleiding bedrijfskunde is competentiegericht vormgegeven waarbij de beroepstaken dikwijls de eindtermen van de individuele modules zijn. Beroepstaken zijn betekenisvolle, essentiële taken die in al hun complexiteit in de beroepspraktijk worden uitgevoerd. In de loop van de opleiding gaat de aspirant bedrijfskundig professional meer en meer over de vereiste kennis, vaardigheden en houding beschikken waarmee hij effectief wordt. Wij hanteren hierbij de volgende definitie voor een competentie:

Competentie is het vermogen om verworven kennis, vaardigheden en houding zodanig in te zetten,
dat bij normaal functioneren de doelstellingen van een concrete functie gehaald worden.

Veel werkstukken en beroepsproducten hebben direct betrekking op cruciale facetten van hun organisaties.  Veel werkstukken en eindscripties – geschreven in de format van een adviesrapport – onderbouwen verbetervoorstellen en beschrijven verbetertrajecten die de onderneming een aantrekkelijke business case bieden.

Bovendien kan een werkgever aanzienlijke honoraria op consultancy besparen door hun studerende werknemers gerichte onderzoeksopdrachten te geven.

Bovendien leren studenten moderne en beproefde theorieën en instrumenten hanteren en toepassen in hun eigen werkomgeving. Het hanteren van dergelijke tools is onderdeel van de opleiding, en zijn veelal beschikbaar zonder extra kosten.

 

De kennis wordt geïntegreerd aangeboden en vaardigheden en houding worden geoefend,
waardoor ‘hoofd, hart en handen’ zich verbinden: kennis moet immers ‘kloppen’;
het moet ‘deugen’ en het moeten kunnen worden uitgevoerd!

 

 

Dit zeggen onze studenten

 • “Voor wat ik afgelopen jaren geleerd heb zal ik de rest van mijn leven dankbaar zijn!”

  Nick Bogaars
  Jumbo Supermarkten
 • “Een deeltijd bacheloropleiding is naast een drukke baan en een gezin behoorlijk pittig. Maar het was de investering dubbel en dwars waard. Ik heb veel kennis opgedaan, mensen leren kennen en natuurlijk mezelf getest en daardoor mijn plafond verhoogt.”

  Marc Schepers
  Momentive Performance Materials - Petrochemie
 • “Ik heb door mijn studie breder leren kijken naar de organisatie en zie nu meer verbanden dan voorheen. De theorielessen hebben mijn kennis verbreed en mijn afstudeeronderzoek heeft mij verder leren kijken dan ik op voorhand deed, waardoor mijn onderzoek van meer waarde is geworden voor mijzelf én voor mijn organisatie. Ik handel nu bewuster en neem beslissingen op basis van meer kennis en inzicht.”

  Dennis van Slooten
  Ploegcommandant Amersfoort bij Veiligheidsregio Utrecht
 • “Ik heb dingen geleerd die ik graag jaren eerder had willen weten.”

  Willem van Meeteren
  Ministerie van RWS
 • De impact van mijn onderzoek heeft mijzelf verrast en ben ik ook trots op.
  Vooraf heb ik niet beseft dat zoveel onbekende en onzichtbare factoren een rol spelen bij het inzetten van de brandweer.
  Door de studie ben ik uit mijn eigen structuur van denken gehaald waardoor andere feiten aan het licht komen.

  Jan Pieters
  Specialist Planvorming Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Ik vond de opleiding bij SDO hartstikke leuk! Het is ook heel anders als je al veel werkervaring hebt, want je kan je ervaringen delen en daarvan leren. Het was ook erg fijn, dat al mijn eerdere opleidingen tot veel vrijstellingen hebben geleid, waardoor ik veel sneller door mijn studie kon en mij nooit heb verveeld: alles wat ik te leren kreeg was nieuw.

  Ilona Oolthuis-Cuppers
  Postcommandant Brandweer Lichtenvoorde Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Co Managing Director bij CFBT-NL BV
 • Constant ontwikkelen is mijn motto en daarom ben ik in mijn 53e levensjaar nog begonnen met de opleiding Bachelor bedrijfskunde bij SDO. Ik heb vaak gedacht “dat had ik wel eerder willen weten” want dan had ik het toe kunnen passen in mijn werkzaamheden, maar ik kwam er ook achter, dat ik een aantal dingen al deed zonder te beseffen dat het een model was of er een naam aan gekoppeld was. Mijn studie heeft me enorm geholpen bij mijn carrière in veiligheid.

  Jack Kusters
  Adviseur Rijkswaterstaat

 Ben je geïnteresseerd? Schrijf je nu in.

 Wil je meer informatie?