3.62 Risico analyse en risicomanagement


B6.2 Risico-analyse en risicomanagement
Professionele leerweg
6 Ects

3.62 Risico analyse en risicomanagement

In een onvoorspelbare wereld moet je rekening houden met tegenvallende ontwikkelingen, met risicomanagement probeert men deze risico’s beter te beheren. Van oudsher bestaat nadruk op de financiële risico’s, zoals valutabeheer, rente, beleggingen en derivaten en het verzekeren tegen schade als gevolg van brand, wateroverlast, ed.
Een organisatie loopt veel meer risico’s, zoals de under performance van medewerkers, onder meer als gevolg van verloop, verzuim en weerstand.
Deze module richt zich op het doorgronden, voorkomen en afwenden van risico’s op de belangrijkste processen in organisaties.