Regieverpleging


Joost van Daalen
SDO Lector Verpleegkunde

 

Meer blogs over de zorg

Regieverpleging

Er is brede onrust in het Nederlandse verpleegkundige domein. De jarenlange inspanningen van met name V&VN en NU’91, met in hun kielzog vele weinig kritische VAR-en, OR-en en verpleegkundige managers binnen de zorginstellingen, waren niet gericht op het echte probleem in het verpleegkundig domein. Ze hebben slechts negatieve resultaten opgeleverd. Het was echt niet moeilijk om de huidige onrust te zien aankomen.

Nog steeds vinden in allerlei ziekenhuizen zogenaamde ‘proeftuinen’ plaats, maar ook deze innovatieve initiatieven staan in de traditie van bovengenoemde inspanningen. Ook hier voorspellen we dat verdere ontwikkeling van de meeste proeftuinen op termijn niets zal opleveren c.q. de bestaande problematiek zal verergeren: de deprofessionalisering van verpleegkundigen zet door, waardoor de te lage instroom aanhoudt en de uitstroom vergroot.

Er is een andere oplossing nodig. Dat kan alleen als het echte probleem erkend wordt. In de meeste proeftuinen staat de patiënt noch het verpleegkundig werkproces centraal, maar de (ontwikkeling van de) verpleegkundige professional. Deze combinatie leidt ertoe dat verpleegkundigen veelal zullen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen in een zelf gekozen verpleegkundige dimensie zonder inbedding in een – bedrijfskundig gezien – passende organisatiestructuur. Zonder dit einddoel is elke proeftuin in onze ogen een heilloze weg!

De basis moet zijn de ‘ordening van het verpleegkundig werkproces’. Het kan namelijk veel slimmer en effectiever. En gericht op ‘de patiënt’. Pas daarna kan elke vorm van innovatie (zoals functiedifferentiatie) in het verpleegkundig domein succesvol worden toegepast. Met alle positieve gevolgen van dien: tevreden patiënten, value-based healthcare als basis voor verpleegkundige-en medische werkprocessen, daling uitstroom verpleegkundige professionals en stijging instroom.

Deze benadering is een innovatieve uitweg die wij organisaties aanbieden om op termijn en op eigen kracht écht en duurzaam uit de ontstane crisis te komen. Wij geven deze weg vorm in co-creatie met ziekenhuisprofessionals, interne opleiders en bestuurders.