Effectiviteit: Toepassingsgericht onderzoek 

Inquiry based learning is een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO.
Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van context voorzien,
zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol wordt.

Toepassingsgericht onderzoek

SDO heeft een unieke visie op de betekenis en positie van onderzoek in het HBO-bachelor-onderwijs. Toepassingsgericht onderzoek is immers wezenlijk anders dan wetenschappelijk onderzoek.
Tegelijk spelen ook hier thema’s zoals betrouwbaarheid, validiteit, representativiteit een grote rol. Het belangrijkste verschil is dat toepassingsgericht onderzoek gericht is op het onderbouwen van beleidsbeslissingen ter verbetering van praktijksituaties, of ten minste gericht op het verkrijgen van inzicht in complexe praktijksituaties, om daarna meer verantwoord en effectief te kunnen handelen; wetenschappelijk onderzoek is alleen gericht op het bijdragen aan kennis.

De diverse onderzoeksvaardigheden wordt gedurende vier jaar in verschillende modulen vervlochten en omvat het problematiseren van bedrijfskritische ontwikkelingen, het opzetten van onderzoek (plan van aanpak); uitvoeren van bronnenonderzoek; opzetten en uitvoeren van veldwerkonderzoek; ontwerpen en uitvoeren van verbetertrajecten; het schrijven van adviesrapporten; duiden en analyseren van data; analyseren van complexe bedrijfsproblemen; ontwerpen en faciliteren van actie-onderzoek en het testen en uiteindelijk selecteren van (verbeter)interventies. Al deze vaardigheden zijn belangrijke instrumenten in het portfolio een HBO-bedrijfskundige.