Leerlijnen

Je wil doorgroeien naar een nieuw niveau van functioneren, naar HBO professional. Onze leerlijnen zijn erop gericht je naar dat niveau te tillen.

Leerlijnen borgen professionele vorming

Beroepsprofiel

Je ontwikkeling tot een professional op HBO-niveau noemen wij je professionele vorming.
Het is een reis die je maakt, waarin je ervaringen opdoet op een ander niveau dan je gewend bent, met een andere inhoud dan je tot nu toe kende, andere werkwijzen en een andere aanpak van problemen.

Deze professionele vorming hebben wij geborgd in drie leerlijnen: een leerlijn persoonlijke ontwikkeling, een leerlijn ontwikkeling van bedrijfskundig vakmanschap en een leerlijn toepassingsgericht onderzoek. Deze drie leerlijnen tezamen zorgen ervoor dat je kennis in de praktijk leert toepassen, reeds tijdens je studie!

Zelfreflectie en regie

In de leerlijn persoonlijke ontwikkeling maak je je manieren eigen, waarop je effectief nieuwe kennis verwerft, waarmee je je eigen doelstellingen aanscherpt en waarop je met je nieuwe kennis en vaardigheden om kan gaan in je werkomgeving.

Ontwikkeling bedrijfskundig vakmanschap

In leerlijn ontwikkeling van vakmanschap leer je alle facetten van de bedrijfskunde die nodig zijn om je te ontwikkelen tot een professionele bedrijfskundige; niet alleen vergaren van kennis, maar ook verbanden tussen de verschillende kennisgebieden, de toepassingsmogelijkheden en het daadwerkelijk toepassen ervan.

Positief kritisch vermogen

In de leerlijn toepassingsgericht onderzoek ontwikkel je naast specifieke onderzoekvaardigheden, een positief kritisch onderzoekend vermogen, waarmee je op een constructieve manier leert complexe problemen op te lossen.

Het ‘officiële’ beroepsprofiel vanuit  het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER is vastgesteld door de beroepenveldcommissie van SDO. Het toont de zeven beroepstaken:

  1. Leidinggeven aan de bedrijfsprocessen en/of organisatieprocessen.
  2. Beleidsvraagstukken analyseren en besluitvorming voorbereiden.
  3. Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de onderneming.
  4. Bedrijfs- of organisatieprocessen inrichten en beheersen.
  5. Financiële- en juridische aspecten, interne processen en de organisatieomgeving analyseren.
  6. Noodzakelijke veranderprocessen ontwikkelen, implementeren en evalueren.
  7. Visie op veranderingen en trends ontwikkelen in de externe omgeving en daarvoor relaties, netwerken en ketens ontwikkelen.

Download hier meer over leerlijnen en beroepsvaardigheden